Struktura txt datoteke za tiskarje

Vsi tisti, ki tiskate račune z UPN iz Obračuna storitev (OST) pri tiskarjih ter boste davčno potrjevali račune, morate tiskarjem poslati novo strukturo za pripravo računov.

Zaradi davčnega potrjevanja računov smo v besedilno (txt) datoteko z računi z UPN, z do vključno 7 vrsticami na računu, dodali dodatna polja oz. dopolnili obstoječe podatke in sicer so to polja: 

Podatek v ASCII datoteki 

Začetek 

Dolžina 

Vsebina  

BesediloZgorajDesno 

300 

33 

Oznaka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave, vezano na davčno potrjevanje računov. 

BesediloZgorajDesno6 

333 

33 

Zaščitna oznaka izdajatelja računa/prejemnika, vezano na davčno potrjevanje računov. Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je unikatna oznaka, s katero je 

izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. 

Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni znaki so številke 0-9 in male črke a-f). Leva poravnava, na konec ZOI dodamo presledek. 

QRKoda 

6108 

60 

QRKoda, vezano na davčno potrjevanje računov. 

EOR 

6168 

40 

Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) je unikatna oznaka, ki se 

programsko ustvarja v informacijskem sistemu FURS in je potrdilo, da je 

bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. 

Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 

Podatek je izpolnjen samo na tistih računih, kjer ni predvideno naknadno posredovanje računov na FURS. 

Celotna struktura datoteke je zapisana spodaj (z rumeno so označene novosti):

Podatek v ASCII datoteki 

Začetek 

Dolžina 

Vsebina  

SklicDokumenta 

1 

13 

Sklic dokumenta 

StevilkaLogotipa 

14 

3 

Številka logotipa 

PrecrtanaPoloznica 

17 

1 

Prečrtan UPN zaradi več vzrokov: plačila preko SDD, združenih UPN, negativnega zneska ali zneska 0 za plačilo… Informacija, da je račun plačan preko SDD (trajnika) je zapisan že na računu poleg zneska za plačilo. 

Naslov1 

18 

30 

Naziv plačnika 1 vrstica 

Naslov2 

48 

30 

Naziv 2 plačnika 2 vrstica 

Naslov3 

78 

30 

Naslov plačnika 3 vrstica 

Naslov4 

108 

30 

Naslov plačnika 4 vrstica 

Naslov5 

138 

30 

Naslov plačnika 5 vrstica 

BesediloZgorajDesno1 

168 

33 

Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno 

BesediloZgorajDesno2 

201 

33 

Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno 

BesediloZgorajDesno3 

234 

33 

Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno 

BesediloZgorajDesno4 

267 

33 

Besedilo zgoraj desno, trenutno prazno 

BesediloZgorajDesno5 

300 

33 

Oznaka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave, vezano na davčno potrjevanje računov. 

BesediloZgorajDesno6 

333 

33 

Zaščitna oznaka izdajatelja računa/prejemnika, vezano na davčno potrjevanje računov. Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je unikatna oznaka, s katero je 

izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. 

Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni znaki so številke 0-9 in male črke a-f). Leva poravnava, na konec ZOI dodamo presledek. 

BesediloDesno1 

366 

50 

Vezano na davčno potrjevanje računov, številka računa v obliki 

»oznaka poslovnega prostora zavezanca«-»oznaka elektronske naprave za izdajo računov«-»zaporedna številka računa«, primer: TRGOVINA1-BLAG2-4251. Tu je podatek ločeno zapisan, bo pa zapisan tudi kot del računa v OsrednjeBesedilo5 

BesediloDesno2 

416 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno3 

466 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno4 

516 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno5 

566 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno6 

616 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno7 

666 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno8 

716 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno9 

766 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno10 

816 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno11 

866 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno12 

916 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno13 

966 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno14 

1016 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

BesediloDesno15 

1066 

50 

Besedilo desno, trenutno prazno 

OsrednjeBesedilo1 

1116 

120 

1. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo2 

1236 

120 

2. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo3 

1356 

120 

3. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo4 

1476 

120 

4. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo5 

1596 

120 

5. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo6 

1716 

120 

6. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo7 

1836 

120 

7. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo8 

1956 

120 

8. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo9 

2076 

120 

9. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo10 

2196 

120 

10. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo11 

2316 

120 

11. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo12 

2436 

120 

12. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo13 

2556 

120 

13. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo14 

2676 

120 

14. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo15 

2796 

120 

15. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo16 

2916 

120 

16. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo17 

3036 

120 

17. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo18 

3156 

120 

18. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo19 

3276 

120 

19. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo20 

3396 

120 

20. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo21 

3516 

120 

21. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo22 

3636 

120 

22. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo23 

3756 

120 

23. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo24 

3876 

120 

24. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo25 

3996 

120 

25. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo26 

4116 

120 

26. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo27 

4236 

120 

27. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo28 

4356 

120 

28. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo29 

4476 

120 

29. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo30 

4596 

120 

30. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo31 

4716 

120 

31. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo32 

4836 

120 

32. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo33 

4956 

120 

33. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo34 

5076 

120 

34. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo35 

5196 

120 

35. Vrstica računa 

OsrednjeBesedilo36 

5316 

120 

36. Vrstica računa 

NamenKupon1 

5436 

30 

Namen nakazila UPN 1.kratki iz vnosa 

NamenKupon2 

5466 

30 

Namen nakazila UPN 2.kratki iz vnosa 

ZnesekKupon 

5496 

15 

Znesek kupon                        #012,2-# 

Znesek je zapisan z masko: 99.999.999,99- (z decimalno vejico, ločilnimi pikami in znakom minus pri negativnem znesku) . Znak minus je za zneskom. Pri pozitivnem znesku je to mesto prazno. Pred zneskom so prazna polja. 

SklicKupon 

5511 

13 

Sklic kupon 

ImeKupon 

5524 

30 

Naziv plačnika 

NaslovKupon 

5554 

30 

Naslov plačnika 

KrajKupon 

5584 

30 

Kraj plačnika 

PrejemnikNamen 

5614 

72 

Namen nakazila UPN 

PrejemnikRokDan 

5686 

2 

rok dan plačila (dan iz datuma zapadlosti računa) 

PrejemnikRokMesec 

5688 

2 

rok mesec plačila (mesec iz datuma zapadlosti računa) 

PrejemnikRokLeto 

5690 

4 

rok leto plačila (leto iz datuma zapadlosti računa) 

PrejemnikRacun 

5694 

26 

Prejemnik račun 

PrejemnikModel 

5720 

2 

Prejemnik model 

PrejemnikSklic 

5722 

13 

Prejemnik sklic 

PrejemnikIme 

5735 

30 

Prejemnik ime 

PrejemnikNaslov 

5765 

30 

Prejemnik naslov 

PrejemnikKraj 

5795 

30 

Prejemnik kraj 

NalogodajalecZnesek 

5825 

15 

Nalogodajalec znesek         #012,2-#  

Znesek je zapisan z masko: 99.999.999,99- (z decimalno vejico, ločilnimi pikami in znakom minus pri negativnem znesku) . Znak minus je za zneskom. Pri pozitivnem znesku je to mesto prazno. Pred zneskom so prazna polja. 

NalogodajalecRacun 

5840 

30 

NalogodajalecRacun 

NalogodajalecSklic 

5870 

13 

NalogodajalecSklic 

NalogodajalecIme 

5883 

30 

NalogodajalecIme 

NalogodajalecNaslov 

5913 

30 

NalogodajalecNaslov 

NalogodajalecKraj 

5943 

30 

NalogodajalecKraj 

OCRSklic 

5973 

13 

OCR sklic 

OCRStevilkaRacuna 

5986 

10 

OCR številka računa 

OCRZnesek 

5996 

12 

OCR znesek 

OCRTrasat 

6008 

8 

OCR trasat 

OCRTekst 

6016 

2 

OCR tekst 

UPNNamenPP 

6018 

20 

Šifra kode namena plačila, npr. COST, GDSV… 

UPNNamenPPNaziv 

6038 

50 

Naziv namena plačila, npr. Stroški, Kupoprodaja blaga in storitev… 

SWIFT 

6088 

20 

SWIFT za prejemnika  

QRKoda 

6108 

60 

QR koda, vezano na davčno potrjevanje računov. 

EOR 

6168 

40 

Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) je unikatna oznaka, ki se 

programsko ustvarja v informacijskem sistemu FURS in je potrdilo, da je 

bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. 

Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 

Podatek je izpolnjen samo na tistih računih, kjer ni predvideno naknadno posredovanje računov na FURS. 

Na spodnji sliki je primer slike računa z novimi podatki:V primeru, da pošiljamo tiskarju datoteko za tisk računov z več kot 7 vrsticami na računu, je na konec datoteke dodano: 

RacunIzdal 

20 

Oznaka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave, vezano na davčno potrjevanje računov. 

ZOI 

32 

Zaščitna oznaka izdajatelja računa/prejemnika, vezano na davčno potrjevanje računov. Zaščitna oznaka izdajatelja računa (ZOI) je unikatna oznaka, s katero je 

izdani račun povezan z zavezancem za izvajanje postopka potrjevanja računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora računa. 

Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne. Sestavljena je iz 32 znakov (posamezni znaki so številke 0-9 in male črke a-f). Leva poravnava, na konec ZOI dodamo presledek. 

DPRStevilkaRacuna 

50 

Vezano na davčno potrjevanje računov, številka računa v obliki 

»oznaka poslovnega prostora zavezanca«-»oznaka elektronske naprave za izdajo računov«-»zaporedna številka računa«, primer: TRGOVINA1-BLAG2-4251. Tu je podatek ločeno zapisan, bo pa zapisan tudi kot del računa v osrednjem besedilu. 

QRKoda 

60 

QR koda, vezano na davčno potrjevanje računov. 

EOR 

 

40 

Enkratna identifikacijska oznaka računa (EOR) je unikatna oznaka, ki se 

programsko ustvarja v informacijskem sistemu FURS in je potrdilo, da je 

bil izdani račun prijavljen davčnemu organu. 

Primer: EOR: 56dcaf93-933a-497d-b864-40ba1e8f4fa2 

Podatek je izpolnjen samo na tistih računih, kjer ni predvideno naknadno posredovanje računov na FURS. 

V tem prispevku