Masovno brisanje kartic izpisanim otrokom

Otrokom, ki so končali šolanje lahko izbrišemo številke kartic na »Pripomočki« -  »Sprememba statusa aktiven«.Izberemo skupino, v kateri so otroci, ki jim želimo brisati številke kartic. Vsem otrokom v skupini lahko po želji spremenimo status v »Neaktivni, »Aktivni« ali pa pustimo »Brez sprememb«.

V primeru, ko izberemo »Brisanje številke kartice Da" bo vsem otrokom v izbrani skupini izbrisalo številko kartice.


Nato lahko te kartice uporabimo za otroke iz prvih razredov.

V tem prispevku