Doba rasti

Šifrant je namenjen vnosu podatka koliko časa od trenutka zasaditve semena je potrebno vzgajati sadiko, da je dovolj velika za prodajo. Šifrant deluje po principu vrstičnega vnosa:

 • Z.Št. – podatek se dodeli avtomatsko predstavlja pa zaporedno številko vrstice v seznamu.
 • Šifra artikla – vnesemo šifro artikla (sadike) oziroma jo izberemo iz šifranta artiklov.
 • Naziv artikla – glede na izbrano šifro artikla se prikaže naziv tega artikla.
 • EM – glede na izbrano šifro artikla se prikaže enota mere tega artikla.
 • Pakirano– glede na izbrano šifro artikla se prikaže kako je artikel pakiran v prodajno enoto (podatek vnašamo v šifrantu artiklov, zavihek Lastnosti, polje »Količina pakiranja« (npr. številka 12 pomeni, da se prodaja 12 sadik hkrati). 
 • T1 … T52 – vnesemo število dni, ki so potrebna, da seme posejano v določenem koledarskem tednu zraste v sadiko primerno za prodajo (npr. podatke 12 v T6 pomeni, da v kolikor posadimo seme v šestem koledarskem tednu, potrebuje to seme 12 dni, da zraste v sadiko, ki je dovolj velika za prodajo).

Vrstice v preglednici izbrišemo preko gumba gumb  - Briši zapis (Delete) ali tako, da v polju Šifra artikla izbrišemo šifro in se pomaknemo na predhodno ali naslednjo vrstico.

Preglednica ima tudi gumb Premeči (Alt+E), s katerim lahko spreminjamo vrstni red obstoječih vrstic v preglednici. Po izboru tega gumba se odpre okno Razvrščanje pozicij dobe rasti:

V oknu poiščemo (označimo) vrstico, kateri želimo spremeniti vrstni red in jo preko gumba Gor (ALT+G) oziroma Dol (Alt+D) pomaknemo na želeno mesto. 

Tiskanje

Podatke o dobi rasti lahko natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb- Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno: 

 • Šifra artikla od do – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov za katere bi se izpisali podatki.
 • Skupina od do – vpišemo oziroma izberemo šifre skupin artiklov za katere bi se izpisali podatki.
 • Klasifikacija od do – vpišemo oziroma izberemo šifre klasifikacij artiklov za katere bi se izpisali podatki.
 • Oddelek od do – vpišemo oziroma izberemo šifre oddelkov artiklov za katere bi se izpisali podatki.
 • Tip artikla – vpišemo oziroma izberemo tip artikla (prazno pomeni vsi tipi) za katere bi se izpisali podatki.
 • Uredi po – izberemo kako bodo v izpisu razvrščeni artikli: po zaporedni številki, šifri ali po nazivu.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev – izberemo (ü) ali se na koncu liste izpišejo nastavitveni podatki tiskanja ali ne.
V tem prispevku