Strukturni prikaz

Po izbiri Strukturni prikaz se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis strukturnega prikaza sestavnic.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip prikaza – izberemo ali vnesemo tip prikaza, ki je lahko Sestavnica ali Pripadnost.

Artikel – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla za prikaz.

Prikaz normativa – če je izbrano, se  v sestavnici prikažejo količine sestavnih delov tako, kot so vneseni v normative.

Datum veljavnosti – če ni izponjeno se prikažejo vse pozicije. Če je izponjeno, se prikažejo samo pozicije veljavne na izbrani datum.

Količina – vpišemo količino, za katero želimo prikazati strukturni prikaz.

Upoštevaj izmet – izberemo ali želimo pri izračunavanju količin upoštevati izmet ali ne

Prikaži opombe – izberemo ali želimo prikazovati opombe pozicije sestavnice ali ne

Ime izpisne liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je v obliki drevesne preglednice.

V tem prispevku