Napoved zaloge

Pripomoček napoved zaloge prikazuje razpoložljivo zalogo na dan na podlagi vnesenih dokumentov.  Govorimo torej bodočem stanju zaloge, ki bo aktualno, ko se dokumenti poknjižijo. V primeru trgovskega blaga so dokumenti, ki zalogo povečujejo naročilo dobavitelju in nepoknjižen prevzem dobavitelja. Dokumenti, ki zalogo v skladišču zmanjšujejo, pa so naročilo kupca in nepoknjižen odpremni nalog. V trenutku, ko prevzem dobavitelja ali odpremni nalog poknjižimo v MSP, se dokument umakne iz pregleda napovedi zaloge in trenutna zaloga se spremeni. Za pravilno delovanje napovedi zaloge je potrebno na dokumente vnašati predvidene datume dobave in zapirati dokumente, ki niso več aktualni.

Napoved preko bližnjice F7

Eden izmed pregledov napovedi zaloge, je dostopen preko bližnjice F7 in gumba »Napoved«.

Odpre se nam okno s pregledom napovedi zaloge. Dogodki, ki izhajajo iz vnesenih dokumentov so prikazani v vrsticah. Prikazano okno velja za konkretni artikel »0000000000143« na skladišču »0000001«.

V prikazanem primeru je trenutna zaloga MSP enaka 10 kos in prav tako je razpoložljiva zaloga 10 kos.

V sistemu je vneseno naročilo dobavitelju (ND-9/2022) s predvidenim datumom dobave 28.01.2022 za 5 kosov. Po realizaciji tega dogodka bo razpoložljiva zaloga enaka 15 kos (10 trenutnih + 5 prejetih). Tretja vrstica v napovedi zaloge pa predstavlja vneseno naročilo kupcu (NK-1-19/2022) s predvidenim datumom dobave 01.02.2022 za 12 kosov.

Po realizaciji obeh dogodkov bo razpoložljiva zaloga artikla »0000000000143« enaka 3 kos. To je kvalitetna informacija in pomeni, da v tem trenutku lahko prodamo 3 kose ne da bi porabili blago obljubljeno «Fizičnemu kupcu Jožetu«.

V naslednjem primeru si bomo zamislili scenarij, da nam dobavitelj »Najboljši dobavitelj« sporoči, da bo lahko blago dostavil šele 03.02.2022. Nabavna služba mora v tem primeru na obstoječem naročilu dobavitelju popraviti predviden datum dobave. Po popravku datuma je potrebno s puščico datume poslati tudi na vrstice naročenih artiklov.