Sprememba pri povračilih stroškov v javnem sektorju (dnevnice)

Z dnem 1.1.2022, so se spremenile vrednosti dnevnic v javnem sektorju, za službena potovanja v Sloveniji. Vrednosti dnevnic so se dvignile, nekatere tudi nad davčno uredbo.

Spremembe, povezane s povračili stroškov začnejo veljati s 1.1.2022, kar pomeni, da morate, preden spreminjate nastavitve po tem navodilu, zaključiti z obračunom potnih nalogov za mesec december 2021.

Dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveniji za javni sektor

Višina dnevnice je odvisna od časa odsotnosti na službeni poti.

Znesek za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur znaša 22.44€ (21,39€ do uredbe).

Znesek za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 8 do vključno 12 ur znaša 11,20€ (10,68€ do uredbe).

Znesek za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju 6 do vključno 8 ur znaša 5,41€ (7,45€ do uredbe).

Zaradi sprememb je potrebno urediti podatke v programu Potni nalogi.


Ureditev vrst potnih stroškovIzberemo Šifrant OPN…Vrste potnih stroškov.

Urediti je potrebno podatke na vseh treh vrstah dnevnic. Pri vseh treh vrstah potnih stroškov je potrebno spremeniti ceno stroška in vrednost po uredbi. Postavimo se na vrsto potnih stroškov Dnevnice 6-8 ur in uporabimo gumb za popravi zapis.V vrsti potnih stroškov Dnevnice 6-8 ur, glede na nove zneske, uredimo ceno stroška in podatek Po uredbi, ter potrdimo. V polju Po uredbi vpišemo enak znesek kot v polju Cena stroška, saj ta dnevnica ne presega davčne uredbe.Pri dnevnicah 8-12 ur in nad 12 ur, sedaj dnevnica presega davčno uredbo, zato je potrebno v polje cena stroška vpisati znesek dnevnice in nato v polje Po uredbi znesek, ki je določen z davčno uredbo. Potrebno je tudi paziti, da imate v polju Vrsta obračuna za prenos v OPZ-nad uredbo, pravilno izpolnjeno vrsto obračuna za dnevnice nad uredbo.Na enak način uredimo tudi dnevnico nad 12 ur.


V tem prispevku