Vrednotenje preizkusov znanja NPZ

 1. Vse šole (osnove in zavodi za izobraževanje otrok), ki ste od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dobile obvestilo o izplačilu vrednotenja preizkusov znanja NPZ, morate določenim zaposlenim izplačati to vrsto izplačila pri plači.
  Kako v sistem obračuna vnesete vrsto obračuna Vrednotenje preizkusov znanja NPZ?

  Nova osnova obračuna
  Šifranti…Sistem obračuna…Nazivi osnov obračuna
  Dodate nov zapis. Če si niste sami dodajali novih osnov, imate prvo prosto šifro 037, ki jo tudi sistem ponudi. V Naziv osnove obračuna vnesete besedilo Urna osnova – NPZ in potrdite. V primeru, da imate šifro 037 že zasedeno, dodajte osnovo na prvo prosto šifro. 2. Nova vrsta obračuna
  Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.
  Šifro je potrebno dodati na skupino D. Sortirajte preglednico tako, da prikažete vse zapise skupine D. Nato od šifre D60 dalje poiščete prvo prosto šifro. V našem primeru je to šifra D62.  Ker je vrsta obračuna za ta dodatek po vsebini podobna šifri za Interesne dejavnosti predlagamo, da se postavite na šifro za interesne dejavnosti. To šifro boste kopirali v novo tako, da se postavite nanjo in kliknete na ikono .  Program v polju Šifra vrste obračuna ponudi prvo prosto šifro, ki jo je potrebno spremeniti. Tu vpišete šifro v skupini D (v našem primeru je to šifra D62). V Naziv vrste obračuna vpišete naziv, ostale nastavitve na zavihku Splošno uredite kot na sliki spodaj.  Postavite se še na zavihek Izračun. Na razdelku Enota uredite nastavitve kot na sliki.  Na razdelku Na enoto je potrebno spremeniti šifro formule. To storite tako, da kliknete na ikono poleg šifre formule.  Preglednico sortirate po šifri in poiščete prvo prosto šifro, ki se začne z JN. V našem primeru je to šifra JN60. Novo formulo dodate tako, da kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesete prvo prosto šifro (v našem primeru JN60). Pomemben je Izraz formule. Tu vpišete veliko črko O ter nato v oklepaju šifro Osnove obračuna, ki ste jo dodali v točki 1. Potrdite in šifro formule izberete.  Na razdelku Znesek uredite nastavitve kot na zgornji sliki.

  Zavihek Kontiranje
  V primeru, da imate urejeno tudi pripravo temeljnice, se postavite še na zavihek KontiranjeKontiranje se bo prepisalo iz vrste obračuna za interesne dejavnosti, iz katere smo kopirali šifro. V primeru, da želite urediti kontiranje po vzoru katere druge šifre, kontiranje spremenite.

  Potrdite nastavitve.

 3. Mesečni seštevki

  Na osnovi Metodologije za obračun plač v javnem sektorju je potrebno to šifro vključiti tudi v izračun nadomestil. To storite tako, da izberete Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki. Postavite se na seštevek s šifro 240 – Nadom.-dod. v izpl. znesku. Kliknite na ikono za popravi zapis. Poiščete vrsto obračuna, ki ste jo dodali in stolpec Seštevanje označite s kljukico. Potrdite.
  Če pa tega dodatka ne želite vključiti v osnovo za nadomestila, mesečnega seštevka 240 ne spreminjate. 4. Obračun plače

  V obračun plače za mesec, v katerem izplačujete, je potrebno za pravilen izračun te vrste obračuna na zavihek Osnove dodati bruto vrednost urne postavke za Vrednotenje preizkusov znanja NPZ. To storite tako, da dodate nov zapis. V polje Šifra osnove obračuna vpišete šifro osnove, ki ste jo dodali v točki 1. V polje Vrednost osnove obračuna vpišite bruto urno postavko, ki jo boste zaposlenim obračunali. Potrdite.


  (polje Vrednost osnove obračuna obvezno izpolnite po navodilih Ministrstva)

  V Neposrednem vnosu zaposlenim v obračun dodate vrsto obračuna, vpišete število ur, ki jim pripada in izvedete obračun po običajnem postopku.
V tem prispevku