Stari šifranti

Sklop »Stari šifranti« omogoča vpogled v stare šifrante (pred različico iCentra 6.4) in sicer:

  • Delovni centri (sedaj nadomeščeno z Delovnimi postajami)
  • Delovna mesta (sedaj nadomeščeno z novimi Delovnimi mesti)
  • Operacije (sedaj nadomeščeno s Standardnimi tehnološkimi operacijami)
V tem prispevku