SDD direktne obremenitve v novem formatu pain.008.001.08 (različica 2019 standarda ISO 20022)

Združenje bank Slovenije (ZBS) je 13. decembra 2023 objavilo obvestilo o pričetku uporabe novega formata datotek za SDD direktne obremenitve ISO 20022 pain.008.001.08.

V SAOP-u se datoteka z direktnimi obremenitvami (trajniki) lahko pripravi v modulih:

  • DK
  • OST in
  • Kreditnem modulu

Z novo verzijo Saop-a 2024.02.005 je omogočena priprava datoteke xml SDD direktne obremenitve v novem ter v starem formatu.

Če želite pripraviti SDD datoteko v novem formatu, označite kljukico "Nov format pain.008.001.08", če kljukica ni označena se datoteka pripravi v starem formatu.

 

 

Več informacij glede navedene spremembe najdete v priročniku za kreditna plačila na spletni strani Združenja bank Slovenije Standardi in priročniki | Združenje bank Slovenije - GIZ (zbs-giz.si)

V tem prispevku