Premiki drobnega inventarja

V video navodilu je prikazano, kako premikamo drobni inventar v modulu knjigovodstva. Na zavihku Spremembe popravljamo nabavno vrednost drobnemu inventarju, spreminjamo analitike in izločamo drobni inventar.  Drobni inventar nam ponudi naslednje spremembe: Nabava, Sprememba vrednosti, Oslabitev, Okrepitev, Prenos, DDV, Račun, Inventurni manjko, Inventurni višek in Izločitev.


V tem prispevku