Najhitrejša pot do pomoči

V spodnjih vrsticah so zbrana najpogostejša vprašanja, ki se pojavljajo uporabnikom, pri nudenju pomoči:

 • Kako najhitreje do pomoči?
 • Zakaj moram oddati zahteve za pomoč preko spleta?
 • Kdaj je pomoč brezplačna in kdaj plačljiva?
 • Kdaj se uporabnikom pomoči ne nudi?

NAJHITREJŠA POT DO POMOČI

Priporočamo vam, da zahteve za pomoč oddajate izključno preko uporabniškega portala https://saopsupport.microsoftcrmportals.com/sl-SI/.
Preko uporabniškega portala imate vpogled v vašo evidenco oddanih zahtevkov, kdaj je bil vaš zahtevek sprejet v reševanje, kdaj in s kakšno rešitvijo je bil zaključen, ali je še na čakalni listi itd.
Odpiranje zahtevka preko telefona in e-pošte ni ustrezen način (skladen z vzdrževalno pogodbo) zato vam to odsvetujemo, saj bo vaš zahtevek prišel kasneje v reševanje. Lahko se namreč zgodi, da so sodelavci, ki jih kontaktirate po telefonu ali e-pošti ta dan odsotni oz. pri drugih uporabnikih na terenu in se vam ne uspejo oglasiti.

KDAJ BREZPLAČNA POMOČ?

 • Krajša 15 minutna pomoč, ki se nanaša na vprašanja, povezana z uporabo programov (ne vključuje reševanja vprašanj povezanih s predpisi in organizacijo poslovanja).
 • Pomoč uporabnikom, ki pričenjajo z novim programom in so opravili uvajanje ali se udeležili seminarja.
 • Pomoč nudimo tudi v obliki:
  • Brezplačni nasveti na https://www.saop.si/ in nasveti, ki vam jih pošiljamo najmanj 1-2 krat na mesec skozi Saop e-novice.
  • Pomoč v aplikacijah, ki se prikaže s tipko F1.

PLAČLJIVA POMOČ velja v naslednjih primerih, če:

 • uporabnik ne odda zahtevka za pomoč preko uporabniškega portala https://saopsupport.microsoftcrmportals.com/sl-SI/
 • uporabnik ni imel uvajanja oz. nima urejenih nastavitev (velja tudi za nove sodelavce),
 • se odgovori na vprašanje nahajajo na https://help.icenter.si ali v e-novicah,
 • kompleksna vprašanja (odgovor traja dlje od 15 minut), zahteva izobraževanje (individualno izobraževanje, seminarji, izobraževanje po telefonu),
 • vsakršna pomoč, povezana z zakonodajo (predpisi) ali organizacijo poslovanja,
 • zahtevek za pomoč zahteva popravljanje podatkov,
 • zahtevek za pomoč zahteva pomoč na daljavo (povezava na daljavo),
 • je bila kljub jasnim navodilom naše podpore pri uporabniku ponovljena enaka napaka oz. je uporabnik ponovno postavil enako vprašanje in je vprašanje razvidno v našem sistemu za beleženje zahtevkov,
 • druge storitve za pomoč na daljavo, ki niso vezane na delovanje programa.

Kdaj se POMOČI NE OMOGOČA?

 • Če uporabnik ni poravnal svojih obveznosti
 • Osebi uporabnika, ki jo Seyfor ni uvajal v program Saop, za katerega postavlja vprašanje
 • Izven Saop delovnika (Pon. - Pet.: 08:00 do 16:00) razen, če z uporabnikom ni drugače vnaprej dogovorjeno.
V tem prispevku