Knjiženje računov v Dvostavno knjigovodstvo

Pri izvozu računov iz Fakturiranja v Dvostavno knjigovodstvo se, v primeru manjkajočega podatka o odbitnem deležu na knjigi dokumentov, pojavi sledeči opis napake:Napako odpravimo z urejeno nastavitvijo, in sicer je potrebno na knjigi dokumentov vpisati podatek o odbitnem deležu. Do knjige dokumentov lahko dostopamo na dva načina:

  • Na preglednici računov, pri polju Knjiga, kliknemo na gumb .


  • V modulu Fakturiranje, na zavihku Šifranti, izberemo Knjige dokumentov.


Odpre se nam spodnje okno, kjer so naveden vse knjige dokumentov. Izberemo knjigo dokumentov, pri kateri nam javlja predhodno opisano napako in kliknemo na gumb Popravi zapis.Odpre se spodnje okno, kjer program sam opozori na manjkajoči podatek z rdečo barvo.S klikom na gumb  izberemo želeno odbitni delež in kliknemo na Izberi.Postopek zaključimo s klikom na gumb Potrdi.


V tem prispevku