Verzija 2022.10.003

Dobavitelji in kupci

  • Odpravljena težava pri tiskanju odpremnih nalogov.
  • Odpravljena težava na naročilih kupcev za primere, ko je bil ročno vpisan Plačnik in se je ob ponovnem vstopu v dokument pobrisal oz. se je posodobil iz šifranta strank.

Fakturiranje

  • Odpravljena težava pri vnosu Dobavnega roka na vrstičnem vnosu, ko je bilo maksimalno število 33.

Obračun plač zaposlenim

  • Urejen prenos podatkov REK-1 obrazca  (podatek M08) na eDavke v primeru predhodnega vpogleda v vrstice iRek obrazca.
V tem prispevku