Verzija 2022.02.004

Obračun plač zaposlenim

 • Odpravljena težava v primeru istočasnega obračuna iz strani dveh operaterjev.
 • Omogočeno hitrejše odpiranje obračunskih podatkov zaposlenih.
 • Omogočeno pošiljanje dodatne priponke skupaj s plačilno listo.
 • Pripravljene so nove podatkovne funkcije, ki vrnejo podatke mesečnih seštevkov za obdobje glede na delovno mesto izbrane vrstice neposrednega fnosa:
  • MXDM (število mesecev; šifra mesečnega seštevka) - znesek mesečnega seštevka za DM za obdobje
  • MYDM (število mesecev; šifra mesečnega seštevka) - ure mesečnega seštevka za DM za obdobje
  • MYNDM (število mesecev; šifra mesečnega seštevka) - normirane ure mesečnega seštevka za DM za obdobje
 • Obrazci eNDM
  • Odpravljena napaka na gumbu pripravi obrazec XML.
  • Urejena opozorila v primeru napačnega datuma izplačila, neustrezne dolžine opombe ter napake pri obračunu prispevkov.

Registracija prisotnosti

 • Urejena prepoved odklepanja obračunov prenesenih v evidenco prisotnosti v primeru operaterjev, ki nimajo ustreznih pravic.
V tem prispevku