Stopenjski izračun rezervacij – obračun odsotnosti otrok, za katere je doplačnik npr. Občina Grosuplje

Nekatere občine v svojih sklepih o določitvah cen programov v vrtcih omogočajo koriščenje rezervacije oz. cenejše plačilo vrtca že pri odsotnosti manjši od enega meseca, ki se povečuje glede na število dni odsotnosti.

Ena takšnih občin je Občina Grosuplje, ki v 2. členu Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009 določa, da se v primeru odsotnosti otroka iz vrtca plačilo staršev samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:

1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini. 
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80% plačila po odločbi. 
3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60% plačila po odločbi. 
4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50% plačila po odločbi. 
5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40% plačila po odločbi. 

Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev, in sicer, če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključno 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80% plačila po odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši plačajo 60% plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni dan odsotnosti starši plačajo 50% plačila po odločbi, za dneve odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni pa starši plačajo 40% plačila po odločbi. Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbitku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstavku 1. člena tega sklepa. 

Ta način obračunavanja plačila staršev, v primeru odsotnosti otrok, velja tudi za zavode izven Občine Grosuplje, kjer so v varstvu otroci iz Občine Grosuplje.

 Za stopenjski izračun rezervacije je potrebno vnesti pravilne nastavitve v šifrant Osnove za rezervacijo. Za primer občine Grosuplje vnesemo podatke kot kažejo spodnje slike:

 Skupno torej vnesemo 5 osnov za rezervacijo za občino Grosuplje.


Kljukica »Stopenjski izračun«  programu pove, da uporabi različne faktorje glede na število dni rezervacije. 

Kljukica »Neprekinjena odsotnost iz preteklega meseca«  pa šteje dneve tudi v preteklem mesecu, kadar vnesemo odsotnost, ki se nadaljuje v naslednjem oz. se je začela v preteklem mesecu, kot kaže spodnji primer:V primeru, da imamo najprej podatek samo za mesec marec in vnesemo odsotnost tako, da je otrok manjkal 8 dni v mesecu marcu:


Pri naslednjem obračunu pa izvemo, da se je njegova odsotnost neprekinjeno nadaljevala še v mesecu aprilu, popravimo že obstoječi zapis, ki smo ga obračunali, tako da spremenimo datum do:


Program bo tako preračunal njegovo odsotnost na novo število dni in pripravil poračun, če bo le ta potreben.

V tem prispevku