Odklepanje plačilnih nalogov v modulu Plačilni promet

V modulu Plačilni promet je omogočeno odklepanje poslanih plačilnih nalogov. Ta pripomoček je uporaben, če je status plačilnega naloga v Plačilnem prometu »Poslani nalogi« in mu želimo v Plačilnem prometu status spremeniti v »Označeni nalogi«.

Primer: plačilni nalog smo že pripravili in ga shranili v ISOSEPA XML datoteko, nato pa ga nismo uvozili na banko oz. UJP ali pa je ob uvozu na banko oz. UJP javilo napako. V tem primeru moramo plačilni nalog v PP odkleniti, napako v plačilnem nalogu odpraviti in ponovno pripraviti ISOSEPA XML datoteko.

Postopek odklepanja plačilnih nalogov

Plačilni nalog, za katerega smo že pripravili ISOSEPA XML datoteko, najdemo v Plačilnem prometu v Plačilni nalogi/ Priprava plačilnih nalogov med nalogi s statusom Poslani nalogi.Plačilne naloge odklepamo v Pripomočki/ Odklepanje plačilnih nalogov. Obvezen je vnos podatka Opis TRR in Bankaostale podatke vpišemo glede na to, kaj želimo odklepati (npr. zaporedno številko naloga, po datumu, po strankah …). Ko izbor za odklepanje potrdimo, se nam izbrani nalog odklene. Odklepamo lahko več nalogov istočasno (z vnosom podatkov od … do …).

Odklepamo lahko tudi v Poslanih nalogih, da se s tipko CTRL in desnim klikom miške postavite na naloge, katere želite vrniti med označene in se postavite na ikono Odklepanje nalogov.

V tem prispevku