Aktiviranje revizijske sledi entitetam, arhiviranje ter brisanje podatkov

Z verzijo iCentra 2022.14.001 dodali možnost aktiviranja ter arhiviranja sledenja spremembam entitet (artikli, stranke in zaposleni). Program omogoča tudi možnost brisanja po uspešnem arhiviranju, saj so lahko podatki o sledenju sprememb zelo obsežni.

Za urejanje nastavitev moramo biti prijavljeni kot skrbnik. Po uspešni prijavi, se nam pojavi zaslon, ki je viden na spodnji sliki. Izberemo zavihek »Administracija« ter zatem opcijo »Sledenje sprememb« iz spustnega menija.


Pojavi se zaslon, ki je viden na spodnji sliki. Sprva se odpre na zavihku »GDPR«. 

S klikom na zavihek »Revizijska sled« se pojavi zaslon, kjer bomo urejali same nastavitve za posamezno entiteto. 

Izbiramo lahko med entitetami:

  • Artikli
  • Stranke
  • Zaposleni

Spodnji primer prikazuje, da imamo izbrane artikle in stranke, saj je označeno s kljukico.

Z dvojnim klikom na entiteto (Artikli, Stranke ali Zaposleni) se odpre okno z dodatnimi nastavitvami, kot lahko vidimo na spodnji sliki.

S klikom na gumb "Uredi" lahko izbiramo med imenom tabele oz. izbranimi podatki za revizijsko sled.

S klikom na spustni meni »Ime tabele« lahko izbiramo med različnimi tabelami, ki so na voljo.

Pri podatkih s kljukico označimo tiste, ki jim želimo voditi revizijsko sled. Izbiro in nastavitve shranimo s klikom na gumb »Spremeni«. Na prejšnje okno se vrnemo s klikom na gumb »Zapri«.

Arhiviranje podatkov o revizijski sledi entitet

Za posamezno entiteto nastavimo arhiviranje tako, da kliknemo na gumb »Arhiviraj podatke«.


Pojavi se nam zaslon, kjer nastavimo:

  • Pod do arhiva
  • Število dni za ahriviranje
  • Shrani in briši – po uspešnem arhiviranju še pobrišemo podatke o revizijski sledi

Opomba: Revizijska sled je lahko zelo obsežna in obremenjujoča, zato moramo biti pozorni tudi na to, pri odločanju glede brisanja po uspešnem shranjevanju arhiva revizijske sledi.

S klikom na gumb »Izvedi« se bo izvedlo arhiviranje podatkov na izbrano pot.

Pred samo izvedbo se pojavi še obvestilo, kot je vidno na spodnji sliki.

Po zaključenem postopku prejmemo obvestilo.

V programu se zapiše tudi datum zadnjega brisanja.

V izbrano mapo se je potem shranila datoteka s končnico bak, ki se jo potem lahko uporabi v MS SQL Management studiu za uvoz podatkov.


V tem prispevku