Sprememba pri povračilih stroškov kilometrine na službeni poti za gospodarstvo

V Uradnem listu št. 87 iz dne 24.6.2022, sta bila objavljena nova zneska za neobdavčen prevoz in kilometrino.

Spremembe, povezane s povračili stroškov začnejo veljati s 1.7.2022, kar pomeni, da morate, preden spreminjate nastavitve po tem navodilu, zaključiti z obračunom potnih nalogov za mesec junij.

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene

V gospodarstvu imate lahko ceno za izračun kilometrine na službeni poti, zapisano na  dva različna načina:

Cena je zapisana v šifrantu Cene goriv

V kolikor uporabljate za zapis kilometrine šifrant Cene goriv, potem podatek uredite tako, da v šifrantu Cene goriv, s klikom na Vnesi zapis  , dodamo nov zapis cene s 1.7.2022. V kolikor boste izplačevali kilometrino na službeni poti v znesku določenim z uredbo, podatke uredite na naslednji način. V polje Velja od, vpišete datum 1.7.2022, v polje Kilometrina pa novo vrednost določeno z uredbo (0,43). Enako vrednost zapišemo v polje Neobdavčena, da bo znesek v celoti neobdavčen. Zapis potrdite. 

Cena je zapisana na vrsti potnega stroška

V primeru, da je vrednost kilometrine vpisana v vrsti potnega stroška, vrednost uredite na naslednji način. V šifrantu Vrste potnih stroškov izberete ustrezno vrsto in uporabite popravi zapis . Vrednost uredite v polju Cena stroška in v polju Po uredbi, kjer mora biti zapisana enaka vrednost, da bo kilometrina v celoti neobdavčena. Zapis potrdite. 

V tem prispevku