Prenos nadrejenih nalogov na veze

Z verzijo 6.32 smo spremenili metodologija zbiranja podatkov o nadrejenih in podrejenih delovnih nalogov. Ta nam sedaj omogoča prikaz le-teh neodvisno od tega ali podrejeni delovni nalogi nastanejo preko funkcije »Izdelava podrejenih DN« ali pa preko formiranja delovnih nalogov iz pregleda predvidene porabe materiala. Da pa bi lahko tudi delovne naloge, ki so nastali pred verzijo 6.32 prikazovali po tej novi metodologiji, je potreben zagon tega pripomočka. Pripomoček zaženete samo enkrat.

Pripomoček je za operaterja zaprt. Aktivacijo pripomočka za operaterja izvedemo preko aplikacijskega varnostnega sistema »VRP – Meni, pripomočki – Prenos nadrejenih nalogov na veze – prepovedano«.

Pripomoček se potem izvede samodejno. Po zaključku prejmemo ustrezno obvestilo.

V tem prispevku