Sprememba cene malice v srednjih šolah

V šolskem letu 2023/24 bo znašala cena malice za dijake 3,60 €.

Spremembo cene malice moramo urediti v šifrantu storitev.


Dvokliknemo na storitev malica ter spremenimo ceno iz 2,73 € na novo ceno 3,60 €.


V primeru, da uporabljamo evidenco s spremembami moramo urediti tudi ceno za storitev "Odjava malice".

Vsi, ki uporabljamo »Evidentiranje obrokov« v OST-ju moramo spremeniti tudi zneske subvencij malice.

To storimo na Evidentiranje obrokov – Nastavitve subvencije obrokov – Nastavitve subvencije obrokov.

 

Dvokliknemo na subvencijo malice 100% (v višini cene malice) ter spremenimo znesek subvencije malice iz 2,73 na 3,60€ ter višina pravice 1, kot je prikazano na spodnji sliki.


Nato uredimo še nastavitev za 70% subvencije, tako da vpišemo zneske subvencije malice 2,52€ ter višina pravice 0,70, kot je prikazano na spodnji sliki.Na koncu uredimo še nastavitev za 40% subvencije, tako da vpišemo zneske subvencije malice 1,44€ ter višina pravice 0,40, kot je prikazano na spodnji sliki.


V tem prispevku