Odklepanje prenosa OPZ

Pripomoček omogoča odklepanje prenosa zapisov dela delavcev v obračun plač zaposlenim (OPZ). Po zagonu pripomočka se odpre naslednje programsko okno:

  • Leto – izberemo leto za katerega zapise dela delavcev želimo odkleniti.
  • Mesec –  izberemo mesec za katerega zapise dela delavcev želimo odkleniti.

Odklepanje sprožimo z gumbom »Potrdi«. 

V tem prispevku