Odpadna embalaža

Šifrant Odpadna embalaža je preglednica, kjer si za svoje podjetje nastavimo vse vrste odpadne embalaže katero podjetje uporablja.

To je osnova, na kateri potem na nivoju enega artikla navedemo dejansko uporabljene embalaže.

V tem prispevku