Priprava dobavnice v eSlogu

eSlog dobavnica je namenjena lažji komunikaciji med dobaviteljem in kupcem. Dobavnice v tej obliki so pripravljena skladno z dokumentacijo enostavne dobavnice, ki je na razpolago na spletni strani eSLOG – Elektronsko poslovanje slovenskega gospodarstva | Epos - Center za e-Poslovanje Slovenije.

Minimalni podatki, ki morajo biti vpisani na artiklu

Za enostavno dobavnico se v SAOP programu smatra dobavi osnovnih enot, torej brez pretvornikov pakiranja. V tem primeru morajo biti izpolnjeni spodaj prikazani podatki (poleg šifre, naziva, merske enote in stopnje DDV, za katere program že sedaj zahteva, kot obvezno, je zraven še Črtna šifra):Opomba: Na dobavnico v eSlogu gredo tudi artikli, kateri nimajo vpisane črtne šifre. Vendar bo v tem primeru vpisana kar šifra artikla, kar pa je navadno bolj interne narave. In če bo na drugi strani kupec to dobavnico vnašal v svoj sistem, mu program ne bo javil nič ali kar je še slabše, mu bo ponudilo napačen artikel. Na primer - v mojem primeru je šifra artikla 0000000000092 in artikel 'Pisarniški stol'. Ko na drugi strani kupec uvozi to dobavnico, mu program ponudi šifro 0000000000092 in v kupčevem šifrantu lahko to pomeni nekaj čisto drugega. Zato se priporoča uporabo črtne šifre oziroma EAN kode artikla, ker v tem primeru je ta številka unikatna za artikel. Če pa imate v šifro artikla že vpisano EAN kodo, potem pa je ta že unikatna in ni potrebno posebej vpisovati še v polje Šifra artikla.

Kreiranje dobavnice v eSlogu

Dobavnico v eSlogu kreirate v modulu Naročila dobaviteljem in kupcem -> Odpremi nalogi. Postavite se na odpremi nalog (katerega predhodno naredite) in kliknete gumb 

Opozorilo: V dobavnico v eSlogu iz odpremnega naloga gredo samo vrstice in količine, katere so knjižene v Materialno skladiščno poslovanje.

Odpre se nam okno:Mapa: izberemo mapo, v katero bomo shranili dobavnico v eSlogu.
Ne izvoz črtne šifre: aktivna kljukica pomeni, da se bo v eSlog artikel vpisal samo š šifro artikla iz vašega šifranta.

V izbrani mapi se pripravi datoteka v xml formatu.

V tem prispevku