Delitev plačila nad izbranim zneskom


V Plačilnem prometu je omogočena delitev plačila / plačilnega naloga nad izbranim zneskom.


Nastavitev

V Plačilnem prometu, v meniju Nastavitve programa obkljukamo Delitev plačila nad in vnesemo izbrani znesek v EUR. Vnos potrdimo.
Delitev plačila

V primeru urejene nastavitve za delitev plačila nam program pri pripravi plačilnih nalogov plačilo ustrezno razdeli.


Primer:

V nastavitvah programa smo vnesli izbrani znesek 50.000,00 EUR. Pripravljen in označen imamo plačilni nalog v višini 52.555,00 EUR. Na ustaljen način pripravimo XML datoteko za uvoz v spletno banko: Odpre se nam Zbirni nalog za prenos – pregled pripravljenih plačil, kjer lahko vidimo, da je program pripravil dve plačili, eno v znesku 50.000,00 EUR (omejitev iz nastavitev programa), drugo pa v znesku razlike 2.555,00 EUR. Pripravljena plačila so vidna v preglednici plačilnih nalogov, ko označimo pregled po statusu Poslani nalogi. Poleg osnovnega plačila na osnovi delitve program doda vrstico za plačilo nad izbranim zneskom (razlika nad 50.000,00 EUR). Vrstica je obarvana oranžno: V tem prispevku