Nastavitev novega odbitnega deleža

Za tiste organizacije, ki morajo pri uveljavljanju odbitka vstopnega DDV upoštevati odbitni delež, je potrebno odbitni delež za leto 2021 izračunati in ga vnesti v program. Najprej v modulu Davek na dodano vrednost N / Šifranti / Odbitni deleži spremenimo naziv odbitnega deleža ali pa vnesemo nov odbitni delež.


V letu 2017 smo imeli npr. odbitni delež 2 %


V letu 2018 pa imamo npr. odbitni delež 3 %Nato pa v Davek na dodano vrednost N / Šifranti / Obdobja za vsa obdobja v stolpec odbitni delež vnesemo nov podatek odbitnega deleža.


 
Zaloge


Uporabniki modula Materialno skladiščno poslovanje morajo urediti nastavitev odbitnega deleža še v nastavitvah modula na Nastavitve programa na polje: 'Odbitni delež DDV' , kot je prikazano na spodnji sliki. Odbitni delež navajamo v odstotku DDVja, ki si ga smemo odbijati. 
V tem prispevku