Pregled obračanja zalog

Izpis Obračanje zalog je namenjen prikazu obračanja zalog artiklov oziroma skupin artiklov. Poleg klasičnih pregledov je možen prikaz tudi v grafični obliki. Osnovni pregled je na ravni artikel/skupina artiklov. Najdemo ga pod zavihkom Izpisi --> Statistike prometa --> Obračanje zalog.

Najprej se odpre okno Pregled obračanja zalog, kjer podamo podrobnosti za izpis.

 • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Skladišče - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.
 • Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov.
 • Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelek artiklov.
 • Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo dobavitelja. Podatki se preverjajo, če je pri artiklih v šifrantu vnesen dobavitelj.
 • Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati.
 • Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne
 • Način izračuna – izbor izračuna/prikaza obrata zalog. Na voljo imamo 3 možnosti:
  • Način izračuna »povprečna zaloga/povprečna izdaja« je izračun, kateri za obrat izračuna zalogo in izdajo za vsak dan v izbranem obdobju, deli s številom dni in izračuna koeficient.
  • Izbor »prodajni prihodki/povprečna zaloga« - izračun obrata na način, da v obdobju poišče prodajne vrednosti in izračuna koeficient s povprečno zalogo.
  • Izbor »količinski obrat«, pa za izračune upošteva količinske vrednosti zaloge in izdaje.

Poleg izračunov je prikaz »povprečne dobe vezave«, ki pomeni razmerje med številom dni v obdobju in obratom zaloge.

Obračanje zalog - izračun

Pregled nam v glavnem pove, kolikšen je koeficient obračanja zalog in dneve vezave zalog, t.j. v koliko dneh prodamo zalogo ali povedano drugače – v koliko dneh se zamenja oz. proda celotna zaloga. Seveda pa je poleg podatka o obratu potrebno imeti v vidu tudi roke dobave. Tako bi na podlagi dobaviteljevih rokov in želenega obrata v dnevih lahko tudi dobili referenco za koeficiente, ki jih potem dobimo na izpisu.

Večji je koeficient obračanja, krajši je potem čas vezave sredstev v zalogah. Te vrednosti izračunanih koeficientov so odvisne od izbranega prikaza, saj se v primeru izbora načina izračuna »povprečna zaloga-povprečna izdaja« izračunajo tako, da se dobijo količinske povprečne vrednosti izdaje in zaloge za vsak dan v izbranem obdobju, potem pa se obrat izračuna iz povprečna zaloga deljeno s povprečno izdajo.

Pri ostalih dveh načinih, pa je obrat izračunan iz prodaje blaga deljeno s povprečno zalogo.

Primer po načinu izračuna »količinski obrat«

Najprej izračunamo obrat. Za obdobje vzamemo kar celo leto, t.j. število dni 365. Povprečno zalogo dobimo npr. 21 kosov. Prodaja tega blaga pa je bila 120 kosov. Tako dobimo obrat = 120 / 21 = 6 (zaokroženo na celo število). Potem pogledamo trajanje enega obrata 365 dni / 6 = 60,83 dni. To pomeni, da glede na povprečno zalogo le-to prodamo povprečno v 61 dneh. Da bi si s tem koeficientom obrata kaj pomagali, je potrebno pogledati dobaviteljeve roke in v primeru, da imamo rok dobave 20 dni, je obrat verjetno predolg.

Sedaj pa pogledamo, kakšen bi bil želeni obrat. Vzemimo npr., da na 20 dobaviteljevih dni dodamo za rezervo 10 dni držanja na zalogi in imamo 30 dni: 365 dni / 30 dni = 12,17. Povprečna zaloga bi potem bila 120 prodanih kosov / 12,17 in dobimo 9,86 t.j. 10 kosov. Praktično pri naši povprečni zalogi 21 kosov imamo za 11 kosov na zalogi preveč.

Seveda so vsi ti izračuni samo za primer, saj je »pametno« držanje zalog odvisno od več dejavnikov.

Način izračuna »prodajni prihodki/povprečna zaloga«

Pri tem načinu gre praktično za podoben izračun kot pri količinskem obratu, samo da so namesto količin v izračunu vrednosti prodaje in vrednosti povprečne zaloge. Tako bi iz zgornje slike imeli izračun obrata 581,16 / 118,10 = 4,93 t.j. zaokroženo 5. Ker so tu vrednosti, pomeni da je obrat odvisen od cenovnega razpona prodanih izdelkov.

Primer po načinu izračuna »povprečna zaloga/povprečna izdaja«

Pri tem načinu imamo zopet v izračunu količine, s tem, da je izračun drugačen. Imamo tako povprečne količine zalog in pa tudi povprečne količine prodaje. Kot povprečna zaloga se tudi povprečna prodaja izračuna tako, da se sešteje količine prodaje v izbranem obdobju in deli s številom dni obdobja. Imamo malo drugačen prikaz na izpisu:

Izračun bi bil: obrat = povprečna zaloga/povprečna izdaja t.j. na podlagi zgornje slike 21,076 / 0,329 in dobimo vrednost 64. Tu je koeficient obrata že kar izračunan v dnevih in vidimo, da se zaloga obrne v 64-ih dnevih. Doba vezave je tu potem samo koeficient med številom dni obdobja in obratom.

Vsi ti izračuni obrata so odvisni od števila dni v obdobju, tako da celovite informacije dobimo, če izberemo obdobje od 1.1. do 31.12. Seveda pa tudi z izborom obdobja npr. dveh mesecev dobimo nek vpogled v naše poslovanje z zalogami.

Prikaz rezultatov v preglednici in grafični obliki

Poleg izpisa na papir imamo prikaz na preglednici ter prikaz v grafični obliki.

Ob kliku na gumb Tabela se odpre razširjeno okno Pregled obračanja zalog z izbranimi zbirnimi podatki.

Tabela je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo naraščajoče ali padajoče vsaj naslednje podatke: Šifra, Naziv(1), Povprečna zaloga – količina, Povprečna zaloga – vrednost, Povprečna izdaja – količina, Povprečna izdaja – vrednost, Obrat.

Povprečna zaloga se izračuna po naslednji enačbi: Povprečna zaloga =  SZaloga na dan / število dni v obdobju

Zaloga na dan – sešteje se stanje zaloge na dan (za vsak dan v izbranem obdobju).

Število dni v obdobju - odšteje se »do datum « in »od datum « in rezultatu prišteje 1. Primer: od 01.03.2000 do 01.03.2000 je 1 dan, od 03.03.2000 do 06.03.2000 je 4 dni.

Če je tabela prikazana, je nad njo aktiven gumb Skrij parametre. S klikom nanj se prikaže preglednica z rezultatom poizvedbe brez parametrov za izbor. Preglednica je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Ob ponovnem kliku na ta gumb se ponovo prikažejo parametri izbora.

Ob kliku na gumb Rangiranje odpre okno Rangiranje, kjer podamo podrobnosti za izpis. Na ta način bomo podatke prikazali v grafični obliki.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri rangiranju.

 • Od začetnega zneska – vpišemo začetni znesek.
 • Št. zapisov – vpisani podatek prikaže število prvih zapisov, ki smo jih tu določili.
 • Po podatku – vpišemo oziroma izberemo po katerem podatku se prikaže rangiranje (po obratu, povp. zalogi - vrednost, povp. izdaji - vrednost). Program predlaga po obratu.
 • Razvrstitev – označimo, kako želimo podatke razvrstiti: naraščajoče (od najmanjše do največje vrednosti) ali padajoče (od največje do najmanjše vrednosti). Program predlaga padajoče.

V tem prispevku