Uporaba tipkovnice v SAOP

Splošno

Funkcijske tipke

 

F1

Pomoč

Shift + F1

Pomoč – Uporaba tipkovnice

F2 ali F4 ali Alt +↓

Iskanje iz šifranta na poljih s ...

F3

Nadaljevanje iskanja po predogledu izpisa podatkov

Alt + F4

Zapre aktivni modul in iCenter

F7

Dostop do Hitrega pregleda podatkov o artiklu

F8

Dostop do iskanja artiklov s pomočjo zalog/cenika

F10

Vnos opravila – plačljiva opcija

Shift + F10

Preglednica opravil – plačljiva opcija

 

 

Vnos podatkov

 

Tab ali Enter

Preskok med polji na naslednje polje

Shift + Tab

Preskok nazaj med polji / na predhodno polje

Alt + podčrtana črka na gumbu

Izvede se ista funkcija, kot če bi kliknili na izbrani gumb z miško

Esc ali Alt + O

Opusti / zapri okno brez shranjevanja sprememb

Esc večkrat zaporedoma

Zapri vsa ona brez shranjevanja in se postavi na glavni meni modula

Tab do gumba Potrdi + Enter ali Alt + P

Potrdi vnos s shranjevanjem sprememb

Alt + ↓

Odpri spustni seznam

Preslednica – na polju 

Označi / razveljavi kljukico v kvadratku

↑/ – na polju 

Sprehod med možnimi izbori

Preslednica – na polju

Označi izbor v označenem polju

Space ali ↓ – na datumskem polju

Če je polje prazno, vpiše tekoči datum.

←/ → – na datumskem polju

Če je datum vpisan, se selimo med deli datuma (dan, mesec, leto)

↑/ – na datumskem polju

Povečujemo / zmanjšujemo del datuma, na katerem se nahajamo

Alt +  – na datumskem polju

Odpre koledar za izbor datuma

Ctrl + Alt + P ali AltGr + P

Vidiš, kdo je zapis dodal in kdo ga je zadnji popravljal

 

 

Hitro iskanje artiklov

 

– prvi znak

Iskanje po šifri za primerjavo

– prvi znak

Iskanje po šifri stranke (kupčevi / dobaviteljevi)

 

Preglednice

Navigacija po preglednici

 

Naslednja vrstica preglednice

Predhodna vrstica preglednice

PgUp

Naslednji ekran preglednice

PgDn

Predhodni ekran preglednice

Ctrl + PgUp

Prvi vidni zapis na trenutnem ekranu preglednice

Ctrl + PGDn

Zadnji vidni zapis na trenutnem ekranu preglednice

 →

Naslednji stolpec

Predhodni stolpec

Home

Prvi stolpec preglednice

End

Zadnji stolpec preglednice

Alt + n

N-ti stolpec preglednice

 

 

Akcije

 

Insert

Vnesi zapis / vnesi vrstico

Alt + Insert

Vnesi zapis / vnesi vrstico iz izbranega / obstoječega zapisa

Ctrl + E ali Enter na šifrantu

Popravi / spremeni zapis / vrstico

Delete

Briši zapis na preglednici / vrstici

Ctrl + Delete

Brisanje vrstice na vrstičnih vnosih

Alt + podčrtana črka na gumbu

Izvede se ista funkcija, kot če bi kliknili na izbrani gumb z miško

Ctrl + P

Tiskaj serijsko z možnostjo nastavitev Od Do

Ctrl + klik na lupo

Na iskanju po kriteriju aktivirati zadnji uporabljen SAOP filter

 

 

Iskanje

 

Alt + n

N-ti stolpec preglednice

– prvi znak pri dodatnih filtrih

Iskanje niza kjerkoli v podatku pri znakovnih stolpcih

– prvi znak pri dodatnih filtrih

Večja vrednost v numeričnih in datumskih stolpcih

>= – prva znaka pri dodatnih filtrih

Večja ali enaka vrednost v numeričnih in datumskih stolpcih

– prvi znak pri dodatnih filtrih

Enaka vrednost v numeričnih in datumskih stolpcih

<= – prvi znak pri dodatnih filtrih

Manjša ali enaka v numeričnih in datumskih stolpcih

– prvi znak pri dodatnih filtrih

Manjša vrednost v numeričnih in datumskih stolpcih

V tem prispevku