Aktiviranje/deaktiviranjeartiklov

Z izborom Aktiviranje/deaktiviranje artiklov se odpre naslednje okno .

Tip obdelave – izbremo ali želimo podatke aktivirati ali deaktivirati.

Vneseno pred - vpišemo ali izberemo datum vnosa artikla. Pri obdelavi se obdelujejo samo artikli, ki so bili vneseni pred vnesenim datumom.

Samo artikli, ki niso v uporabi – ižberemo, če želimo pri spreminjanju stanja artikla uporabljati samo artikle brez prometa (, ki niso v uporabi).

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla - vpišemo ali izberemo šifre artiklov, katerim želimo spremeniti stanje.

Skupina artikla - vpišemo ali izberemo skupine artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti stanje.

Črtna šifra - vpišemo črtne šifre artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti stanje.

Klasifikacija - vpišemo ali izberemo klasifikacije, katerih artiklom želimo spremeniti stanje.

Oddelek - vpišemo ali izberemo oddelke, katerih artiklom želimo spremeniti stanje.

Dobavitelj - vpišemo ali izberemo dobavitelje, katerih artiklom želimo spremeniti stanje.

Konsignant - vpišemo ali izberemo konsignante, katerih artiklom želimo spremeniti stanje.

Proizvajalec - vpišemo ali izberemo proizvajalce, katerih artiklom želimo spremeniti stanje.

V tem prispevku