Pregled dogodkov

Omogoča nam pregled vseh dogodkov, ki so bili vneseni na zavihku Dogodki pri posamezni stranki.

Ob vstopu v program, so na preglednici vidni nezapadli dogodki prijavljenega operaterja. S potrditvijo izbire Vsi referenti, se prikažejo dogodki ne glede na referenta, ki je dogodek vnesel.

Dogodke lahko popravljamo, onemogočeno pa dodajanje novih in brisanje obstoječih dogodkov.

 

 

Vsi dogodki: Prikažejo se dogodki ne glede na datum v polju Čas opozorila.

Zapadli:  To so dogodki, ki imajo datum v polju Čas opozorila neizpolnjen ali nižji od sistemskega datuma.

Nezapadli:  To so dogodki, ki imajo datum v polju Čas opozorila enak ali večji od  sistemskega datuma.

Nezaključeni/Zaključeni: Nezaključeni so tisti dogodki, ki imajo polje Datum zaključka neizpolnjeno. Zaključeni pa tisti, ki imajo le-to polje izpoljneno.

Vsi referenti: Potrjena izbira omogoča pregled dogodkov ne glede na referenta, ki je dogodek vnesel.


V tem prispevku