2024.03.004

FAK Fakturiranje

  • Za potrebe kupca Merkur je omogočena priprava strukture eRačuna z dodanimi podatki o tipih artiklov. Funkcionalnost je na voljo preko aktivacijske kode. Struktura eRačuna za Merkur se aktivira na stranki, na zavihku Izstavitev dokumentov.
  • Odpravljena je težava z obvestilom, ki se je pojavilo ob vnosu računa ali predračuna z artiklom pod minimalno prodajno ceno ter daljšim nazivom.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

  • Naročila kupcev - Odpremni nalogi: Urejeno je predlaganje Oznake DDV za plačnika, vezano na Vies.

TDR Trgovina na drobno

  • Odpravljena je bila napaka, ki se je pojavila pri prenosu iz offline blagajn v dvostavno knjigovodstvo in je program javil "Invalid column name SifraAN1-3". 
V tem prispevku