Nastavitve knjiženja DDV

Nastavitve knjiženja DDV so obvezne za pripravo vknjižb na konte DDV tako pri knjiženju preko modula Dvostavno knjigovodstvo, kakor preko Knjige prejetih računov in Fakturiranje.

Obvezne nastavitve urejamo tako, da na preglednici s filtrom določimo ali bomo prikazali/vnašali konte za prejete (knjiga: odbitni DDV) ali izdane (knjiga: obračunani DDV) račune. Vse ostale nastavitve opravimo v vnosnem oknu.

Nastavitve za izdane račune


Nastavitve za domače prejete račune


Nastavitve za avansne račune


Nastavitve za prejete račune za samoobdavčitve iz EU

Konte moramo urediti na knjigi odbitnega in obračunanega DDV-ja. Izberemo konto, določimo stopnjo (splošna, nižja ali posebna nižja), določimo samoobdavčitve (samoobdavčitve blago EU ali samoobdavčitve storitve EU).

Primer nastavitev za prejeti račun za samoobdavčitev iz EU za blago:


Nastavitve za prejete račune za samoobdavčitve iz tretjih držav

Konte moramo urediti na knjigi odbitnega in obračunanega DDV-ja. Izberemo konto, določimo stopnjo (splošna, nižja ali posebna nižja), določimo samoobdavčitve (samoobdavčitve uvoz blago ali samoobdavčitve storitve tretje države).

Primer nastavitev za prejeti račun za samoobdavčitev iz tretje države za blago:


Nastavitve za prejeti račun po 76.a členu

Konte moramo urediti na knjigi odbitnega in obračunanega DDV-ja. Izberemo konto, določimo stopnjo (splošna, nižja ali posebna nižja), določimo samoobdavčitve (samoobdavčitve domač promet).

Primer nastavitev za prejeti račun za samoobdavčitev po 76.a členu:


V tem prispevku