Urejanje podatkov o strankah

Podatke o strankah urejamo tako, da najprej v preglednici Stanke označimo izbrano stranko, nato pa kliknemo gumb Popravi zapis (Enter).


V tem prispevku