Poračun regresa za prehrano med delom za mesec september 2022

V Uradnem listu RS, št. 136/22 je bil objavljen nov znesek regresa za prehrano med delom, ki velja od 1. septembra 2022 in znaša 6,15 €.

V kolikor ste pri obračunu plače za mesec september 2022, izplačali regres za prehrano med delom, z vrednostjo 6,15 € za dan prisotnosti, vam poračuna pri plači za mesec oktober, ni potrebno pripravljati. V kolikor pa ste pri izplačilu upoštevali staro vrednost regresa za prehrano na dan, morate zaposlenim pri obračunu plače za mesec oktober 2022, razliko poračunati.

V kolikor za poračun regresa za prehrano še nimate ustrezne vrste obračuna, si v sistemu obračuna (Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna) najprej preverite, katero imate prvo prosto šifro v skupini I, od I60 naprej. Nato se postavite na vrsto obračuna I01 ali drugo vrsto obračuna, ki jo uporabljate za izplačilo regresa za prehrano med delom ter kliknite na ikono za Vnesi zapis iz…  .

Vnesite prvo prosto šifro v skupini I od I60 naprej ter ustrezen Naziv vrste obračuna.

Na zavihku Splošno izpolnite polja tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Postavite se na zavihek Izračun ter si uredite nastavitve, kot je prikazano na spodnji sliki.

Svetujemo, da si tudi podatke na zavihku Kontiranje kopirate iz vrste I01 (potrdite kopiranje podatkov kontiranja).

Nastavitve Potrdite.

Pri obračunu plače za mesec oktober, v posrednem vnosu, vnesite zneske za poračun. Pri vnosu zneska ustrezno označite, da gre za poračun, ki se nanaša na mesec september.

       


V tem prispevku