2023.11.009

Fakturiranje

  • Spremenjen način prenosa izdanih računov za izvoz storitev. Tudi storitve se zapisujejo v knjigo DDV polje Izvoz (11).

Dobavitelji in kupci

  • Naročila kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem: odpravljena težava izračuna količine za predlog naročila dobaviteljem v primeru izbora naročil kupcev iz več knjig.

SOCIALA, ZDRAVSTVO IN OBRAČUN

Zdravstvo – Zdravstveno zavarovanje:

  • Narejena nadgraditev komunikacije z ZZZS zaradi pojavljanja neuspešnih transakcij med SZO in online sistemom. Če branje zavarovanja za uporabnika ne uspe zaradi neupešne komunikacije z online sistemom, se bo branje ponovilo (po potrebi večkrat). Če bo po več poizkusih branje uspešno, napaka ne bo javljena, podatki o zavarovanju pa bodo uspešno shranjeni. Pri nekaterih uporabnikih bo zato branje trajalo dlje časa kot običajno.

Zdravstvo – Inkontinenca - Izpis naročilnice:

  • Narejena nadgraditev komunikacije z ZZZS zaradi pojavljanja neuspešnih transakcij med SZO in online sistemom. Pri objavljanju predpisa naročilnice se je dogajalo, da se je naročilnica za nekatere uporabnike objavila, nazaj pa SZO ni prejel potrditve o zapisu oz. številke naročilnice. Vrstice se zaradi tega niso obarvale z zeleno, čeprav je bila naročilnica objavljena. Zdaj bo program v primeru neuspeha preveril, če je bila na ZZZS ravnokar objavljena naročilnica. V primeru da je bila, bo to številko prevzel in jo zapisal v SZO (vrstica se obarva z zeleno). Pri nekaterih uporabnikih bo zato objava trajala dlje časa kot običajno.
  • Pred izpisovanjem naročilnice izberite pri podatku »Zavarovalnica do« šifro 20 – »Celotno vrednost krije OZZ«. Namreč pri branju zavarovanja po novem skoraj vsi uporabniki prejmejo to vrednost in če le-ta tukaj ne bo izbrana, bo večina uporabnikov izvzeta iz izpisa in objave.
  • Pri prevzemanju podatkov o izdanih naročilnicah (skrajno desni stolpec v tabeli pri objavi naročilnice) se po novem pridobi tudi podatek »Prvi možni datum naslednje izdaje MP«, če le-ta obstaja v odgovoru iz ZZZS.

Zdravstvo – Inkontinenca – Vnos:

  • Podatek »Tip doplačila« se zdaj pravilno spreminja glede na to, katero vrstico izberemo spodaj v tabeli.

Zdravstvo – Zdravstveni karton – Terapija – Izdana zdravila:

  • V seznam izdanih zdravil za uporabnika je dodan podatek »Količina v paketu«. Podatek »Izdana količina« pomeni število paketov.

OSKRBOVANA oz. VAROVANA STANOVANJA:

Delo – Zdravstveno delo – Patronaža/Nega na domu:

  • Odpravljena napaka, ki se je pojavila ob vstopu v modul za vnos storitev patronaže in nege na domu. 
V tem prispevku