Čarovnik za pripravo (kopiranje) nastavitev na novem nazivu plač

Z verzijo iCentra 2023.03.001 oziroma novejšo, smo v Obračun plač dodali čarovnika (pripomoček) za hitrejše urejanje nastavitev v primeru novega naziva (uporabnika). Funkcionalnost je namenjena računovodskim servisom, ko pridobijo novo stranko za obračun plač.

S čarovnikom smo v par korakih omogočili kopiranje vsebin šifrantov iz obstoječega uporabnika na novega.

Po uvozu licence, ki jo pošlje SAOP tehnična podpora za novega uporabnika (pod pogojem, da je številka licence večje od 002), se ob prvem vstopu v program  Obračun plač odpre okno z vprašanjem:

 

V primeru izbire Ne, se kot do sedaj odprejo Nastavitve programa, kjer uporabnik sam izpolni vse nastavitve.

Ob izbiri Da pa se odpre okno za kopiranje nastavitev. Razdeljeno je na štiri sklope:

 • Izbira uporabnika za kopiranje nastavitev
 • Stranka uporabnika
 • Uvoz strank
 • Prenos sistema obračuna


1. Izbira uporabnika za kopiranje nastavitev

S klikom na  v polju Iz številke šifranta iz vseh že obstoječih nazivov izberemo tistega, iz katerega želimo na nov naziv kopirati nastavitve.

(testni prikaz, kjer bomo iz obstoječega naziva 004 kopirali podatke v nov naziv 032)

Iz nastavitev »obstoječega« naziva se bodo kopirali podatki:

Zavihek Povezave:

 • Šifranti – kjer se uporablja, se bo predlagal šifrant novega naziva

Zavihek Splošno:

 • Kopirajo se vsi podatki razen podatkov Splošni podatki za izpise (podatki o kontaktih, odgovornih osebah)

Zavihek Ostali obračunski podatki:

 • Kopirajo se vse nastavitve iz »obstoječega« naziva

Zavihek Prenosi:

 • Kopirajo se vse nastavitve iz »obstoječega« naziva, pri čemer je potrebno v primeru, da je urejeno kontiranje, naknadno uvoziti konte iz »obstoječega« naziva (če so enaki, sicer je potrebno kontiranja ročno urediti).
 • Povezava na šifrante (PP, DOH, DK, DOP) – kjer se uporablja, se bo predlagal šifrant novega naziva

Zavihki Javni sektor, Kolektivno dod. pokojninsko zavarovanje, Prostovoljno pok. zav. se ne kopirajo.


2. Stranka uporabnika

V polju Stranka uporabnika iz šifranta izberemo osnovno stranko na novem nazivu. V primeru, ko na novem nazivu že imamo šifrant strank (da npr. že uporabljamo ostale module SAOP iCentra), stranko izberemo. Če imamo šifrant strank še prazen, pa stranko ročno dodamo preko ikone za Vnesi zapis.

Izberemo še račun, iz katerega se bodo izplačale plače.

Če je nov naziv zasebnik in ne d.o.o.,  s klikom na  v polju Šifra zasebnika odpremo šifrant zaposlenih, v katerega zasebnika dodamo (ter vse pripadajoče podatke) in ga izberemo.


3. Uvoz strank

V tem koraku uvozimo stranko FURS iz tekstovne datoteke, ki smo si jo pred tem pripravili (iz »obstoječega« naziva iz šifranta strank izvozimo v besedilne datoteke stranko FURS, kjer imamo vpisane vse pripadajoče račune za dajatve). 

Uvoz stranke FURS izvedemo v šifrantu strank, ki ga odpremo s klikom na  v polju Stranka FURS. Kliknemo na ikono za Uvoz podatkov ter izberemo Uvoz iz besedilnih datotek.

Izberemo področje, na katero smo si pred tem shranili stranko FURS (izvozili iz »obstoječega« naziva). Označimo Samo dodajanje zapisov ter potrdimo uvoz.

Sledimo postopku uvoza (večkrat kliknemo na Zapri). Po zaključenem uvozu je stranka dodana v šifrant. V primeru, da na tem novem nazivu uporabljamo samo Obračun plač (in nimamo obračuna dajatev zasebnika) ter ne uporabljamo programa Drugi osebni prejemki, na stranki FURS ni potrebno spreminjati podatka o davčni številki v sklicu nalogov za plačilo vseh dajatev, saj se bo davčna številka v fazi priprave plačilnih nalogov na plačilne naloge iz programa Obračun plač avtomatsko prepisala iz stranke uporabnika na novem nazivu. Če pa uporabljamo še program Drugi osebni prejemki ali obračun dajatev zasebnika, je potrebno za potrebe priprave plačilnih nalogov sklice ustrezno urediti (menjati davčno številko).

Stranko FURS izberemo  v polje Stranka FURS ter v polju Naziv računa za dohodnino iz nabora računov, ki jih imamo na stranki FURS izberemo tistega, na katerem imamo vpisan transakcijski račun, ki je določen za plačilo akontacije dohodnine.

Na razdelku Uvoz strank imamo še gumb za . Namenjen je uvozu strank (bank), ki se uporabljajo ob vnosu transakcijskih računov zaposlenih (povezava računa z banko). S klikom nanj se prav tako odpre šifrant strank. V primeru, da imamo tudi stranke (banke) iz »obstoječega« naziva izvožene v besedilno datoteko, lahko tudi to uvozimo po enakem postopku, kot stranko FURS. V primeru, ko stranke (banke) ročno sproti vnašamo v šifrant, ko zaposlenim vnašamo transakcijske račune, ta Uvoz strank bank  ni potreben.


4. Prenos sistema obračuna

S klikom na  v polju Iz številke šifranta iz vseh že obstoječih nazivov izberemo tistega, iz katerega želimo na nov naziv kopirati sistem obračuna. Priporočamo, da tudi sistem obračuna kopiramo iz istega naziva, kot smo kopirali Nastavitve programa.

Po vpisu številke šifranta obvezno kliknemo na, kjer izvedemo kopiranje šifrantov.

Na levem delu okna se izpiše naziv stranke IZ katere bomo kopirali šifrante. Podatek je samo za prikaz oziroma kontrolo.

Na desnem delu okna so prikazani vsi šifranti, ki se bodo kopirali. Privzeto so označeni vsi. V primeru, da katerega od šifrantov ne želimo kopirati, odstranimo kljukico v polju pred šifrantom. 

Kot je iz spodnje slike razvidno, se poleg celotnega sistema obračuna (vrste obračuna, formule, osnove obračuna,…), kopirajo tudi:

 • Dajatve zasebnika s povezavo na stranko FURS za dajatve
 • Prispevki iz plač s povezavo na stranko FURS za dajatve
 • Prispevki na plače s povezavo na stranko FURS za dajatve
 • Prevodi (prevodi vrst obračuna, prispevkov, splošni prevodi obračuna)
 • Povezava vrst dogodkov z vrstami obračuna (pri tem se kopirajo vsi trije šifranti v povezavi z eBol (vrste dogodkov, vrste odsotnosti ter povezava vrst dogodkov z vrstami obračuna).

S klikom na Potrdi se izvede kopiranje šifrantov na nov naziv.

Po uspešnem kopiranju se izpiše dnevnik prenosa. S klikom na Zapri se vrnemo na čarovnika za kopiranje. Potrdimo vpisane parametre. S tem se izvedejo kopiranja nastavitev in šifrantov, ki pa jih je potrebno preveriti in manjkajoče podatke dopolniti.

S klikom na gumb  se odprejo nastavitve s kopiranimi podatki. Obvezno je potrebno po vseh zavihkih pregledati ter dopolniti manjkajoče podatke (npr. vpisati šifro Enote ZPIZ sedeža, podatke o kontaktni in odgovorni osebi, preveriti, če obstajajo konti,…).


Še enkrat v opozorilo !!!

V primeru, da na tem novem nazivu uporabljamo samo Obračun plač (in nimamo obračuna dajatev zasebnika) ter ne uporabljamo programa Drugi osebni prejemki, na stranki FURS ni potrebno spreminjati podatka o davčni številki v sklicu nalogov za plačilo vseh dajatev, saj se bo davčna številka v fazi priprave plačilnih nalogov na plačilne naloge iz programa Obračun plač avtomatsko prepisala iz stranke uporabnika na novem nazivu (po želji lahko seveda davčno številko tudi uredimo). Če pa uporabljamo še program Drugi osebni prejemki ali obračun dajatev zasebnika, je potrebno za potrebe priprave plačilnih nalogov sklice ustrezno urediti (menjati davčno številko).V tem prispevku