Uvoz šifranta občin

Program omogoča uvoz šifranta občin. Na vrhu okna Občine je gumb  - Uvoz podatkov. S klikom na ta gumb se odpre spodaj prikazano okno:

Uvozna datoteka –določimo pot do datoteke, v kateri imamo shranjene podatke o občinah. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno Odpiranje, kjer postopoma (od diska, preko map) določimo pot do datoteke SPLObcine.

Konverzija iz – izberemo med: 852 (LATIN 2), WIN 1250, PC NOVA.

Način prenosa – ponovno imamo tri možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov: že uvožene podatke o občinah preveri in popravi, nove občine pa doda.

·      Samo dodajanje zapisov: uvoženih podatkov ne preverja, doda samo nove občine.

·      Prekrijemo obstoječe stanje: že obstoječe podatke »povozi« in doda nove občine. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

V tem prispevku