Modularni prikaz

Po izbiri Modularni prikaz se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis modularenega prikaza sestavnic.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip prikaza – izberemo ali vnesemo tip prikaza, ki je lahko Sestavnica ali Pripadnost.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov za prikaz.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov za prikaz.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre za prikaz.

Datum veljavnosti – če ni izponjeno se prikažejo vse pozicije. Če je izponjeno, se prikažejo samo pozicije veljavne na izbrani datum.

Prikaži opombe – izberemo ali želimo prikazovati opombe pozicije sestavnice ali ne

Uredi po – določimo kako bodo podatki na izpisu razvrščeni (po šifri, nazivu, skupini ali klasifikacijski šifri).

Ime izpisne liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo prikazovati nastavitve prikaza ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski.

V tem prispevku