Dvostavno knjigovodstvo

Programska rešitev je namenjena vodenju glavne knjige in saldakontov. Z ustrezno uporabo nastavitev omogoča knjiženje po načelu denarnega toka za potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, oziroma evidenčnega knjiženja za potrebe posrednih proračunskih porabnikov. Poslovanje lahko spremljamo v domači in tuji denarni enoti. Podatke v glavni knjigi in saldakontih lahko pregledujemo, analiziramo (v program so vgrajene vrtilne OLAP tabele), izpisujemo, shranjujemo, izvažamo in pošiljamo po elektronski pošti. Dokumenti se samodejno shranjujejo v dokumentni sistem – eRegistrator. Program ponuja pripomočke in obdelave, ki nam služijo kot pomoč za hitrejše in lažje delo.

Articles

Dvostavno knjigovodstvo (zgodovina različic)
Dopolnitve programa v modulu Dvostavno knjigovodstvo