Javni sektor - Delo od doma - dodajanje vrste obračuna - A010

V primeru, da ste zaposlenim odredili delo od doma in bi radi to delo evidentirali na ločeni vrsti obračuna, morate v šifrant vrst obračuna to dodati.

Na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna poiščete vrste obračuna pod grupo A (v podatek šifra vrste obračuna vpišemo črko A in pritisnemo Enter oz. lupo).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro od A61 dalje. Svetujemo vam, da se postavite na obstoječo šifro A01 in kliknete na ikono Vnesi zapis iz… .V podatek Šifra vrste obračuna vpišete prvo prosto šifro od A61 naprej – v našem primeru je to A63, vpišete naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu.

Na prvem zavihku Splošno dopolnite podatke, kot je prikazano na spodnji sliki.Če ste vrsto obračuna kopirali iz A01, druge spremembe na novi vrsti obračuna niso potrebne. Potrdite s klikom na gumb Potrdi.

Potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja.

Tako vneseno vrsto obračuna uporabite v obračunu plače v Posrednem oz. Neposrednem vnosuV primeru, da boste to vrsto dodajali zaposlenim, ki so razporejeni na več delovnih mest, morate to dodati v Posrednem vnosu ter nato podatke prenesti v Neposredni vnos.

Dopolnitve mesečnih seštevkov

Ker ima novo dodana vrsta obračuna enake lastnosti kot Redno delo, morate obvezno dopolniti še mesečne seštevke, na katere ima ta vrsta obračuna vpliv.

Urediti je potrebno naslednje mesečne seštevke:
021 – Dodatki na osnovno plačo
022 – Razlika do minimalne plače – ure
023 – Razlika do minimalne plače – zn.
030 – Invalidnina – ure (ta seštevek uredite samo v primeru, da v obračunu uporabljate vrsto obračuna Invalidnina po ZPIZ)
031 – Invalidnina - znesek (ta seštevek uredite samo v primeru, da v obračunu uporabljate vrsto obračuna Invalidnina po ZPIZ)

Na vsakem od teh seštevkov kliknete na ikono za Popravi zapis in v vrstici z novo dodano vrsto obračuna stolpec Seštevanje označite s kljukico. Potrdite.To ponovite na vseh zgoraj navedenih mesečnih seštevkih.

Povračila v primeru dela od doma

Zaposlenim za delo od doma pripada nadomestilo za prehrano, ne pripada pa jim povračilo za prevoz na delo.

V tem prispevku