RS 2022.08.002

Materialno skladiščno poslovanje

  • Knjiženje
    • Promet – Interni prenos iz maloprodaje
      • V prejšnji verziji je prišlo do napake pri izboru dokumenta za prenos in prenosa ni bilo možno nadaljevati. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
V tem prispevku