Vpis zaposlenega v Registracijo časa

Predpogoj za vpis zaposlenega v registracijo časa

Za vpis zaposlenega v registracijo časa je najprej potreba zaposlenega vpisati v šifrant zaposlenih v obračun plač. Minimalni podatki za vpis zaposlenega so prikazani na spodnji sliki

 

Vpis zaposlenega v registracijo časa

Po minimalno vpisanih podatkih moramo za registracijo časa vpisati še podatke, ki so na spodnji sliki označeni z rumeno barvo.


Razlaga posameznih podatkov

Nujni podatki:

  Zaposleni , ki ima to oznako bo prikazan v modulu registracija časa.

 Oznaka velike večine zaposlenih v registraciji časa, ki omogoča beleženje dogodkov.

Omogočen je tudi status .  Oseba s tem statusom lahko spreminja nastavitve terminala za registracijo časa.

. Brez te nastavitve se zaposleni sicer lahko registrira a mu program ne bo izračunaval števila opravljenih ur.

 Obvezen podatek za izračun izpolnitve fonda ur in prenosa ustreznih ur v obračun plač.

 Ta podatek je potreben za prikaz ur in odobravanje odsotnosti določenemu vodji.

  Podatek je nujen za izračun  stanja ur za prvi mesec zaposlitve.

Možen vpis podatka

Če imamo natančno številko kartice ( tudi z vodečimi ničlami) lahko na tem mestu vpišemo tudi številko kartice. Primernejše mesto za vpis kartice je terminal za registracijo časa. V primeru vpisa številke kartice v šifrant, je kartica delujoča šele ko se posodobijo podatki med serverjem in terminalom. To se izvaja vsakih nekaj ur ali celo enkrat na dan. V primeru vpisa številke kartice preko terminala pa ja kartica aktivna takoj.

Podatki, ki jih lahko spreminjamo v registraciji časa

V registraciji časa lahko spreminjamo podatke, ki omogočajo beleženje časa in izračuna opravljenih ur glede na izbran urnik.

Če imamo natančno številko kartice ( tudi z vodečimi ničlami) lahko na tem mestu vpišemo tudi številko kartice. Primernejše mesto za vpis kartice je terminal za registracijo časa. V primeru vpisa številke kartice v šifrant, je kartica delujoča šele ko se posodobijo podatki med serverjem in terminalom. To se izvaja vsakih nekaj ur ali celo enkrat na dan. V primeru vpisa številke kartice preko terminala pa ja kartica aktivna takoj.

Šifra urnika bistveno vpliva na izračun vpisanih ur in izračun dodatkov. Ta podatek naj spreminja samo oseba, ki pozna delovanje urnikov.

Vpis zaposlenega v program mojINFO

Nujni pogoji

Pogoj za vpis zaposlenega v program moj info je  vpis zaposlenega v registracijo časa. Dodatna podatka sta  vpis privzetega stika na zaposlenem in davčna številka zaposlenega.Podatka sta potrebna za vzpostavitev varne povezave in prvega gesla za program Moj info.

Vzpostavitev povezave na mojINFO

Kliknemo na »Povezave«

Izberemo Web operaterja

Na ikoni za uvoz podatkov poskrbimo za ustrezno VARNO povezavo med zaposlenim in web operaterjem.

Id operaterja vpišemo operaterja, ki ima v varnostnem sistemu dostop do Mojega infa. To ni zaposleni !!

Geslo operaterja izberemo davčno številko. Ta podatek bo ob prvi prijavi moral zaposleni spremeniti.

V filtrih pri novo zaposlenem ne damo kljukice na Obračun plač. Če pa na Moj info dodajamo zaposlene, ki so že v obračunu plače mora tu biti kljukica.

Vpišemo ali izberemo šifro zaposlenega.

Preverimo podatke

Ko so podatki ustrezni s klikom na potrdi ustvarimo dostop do Mojega infa za zaposlenega.

Izberemo

In potrdimo

Če je zaposleni tudi vodja posamezne enote je na tem mestu NUJNO vpisati tudi operaterja.

Tako vpisani podatki omogočajo zaposlenemu vpis v moj info

In ob prvi prijavi zahtevajo spremembo gesla

Študentje in zaposleni za katere ne računamo plače

Za zaposlene, ki jim ne obračunavamo plače o njih pa vodimo evidence prisotnosti so postopki vpisa podobni kot prej opisani. Razlika je samo podatek status.

Status Registracija prisotnosti omogoča vse evidence. Podatke osebe, ki imajo ta status pa program ne bo prenašal v posredni obračun plač.

Vpis zaposlenega, ki je vodja organizacijske strukture

Vodja organizacijske strukture mora biti vpisan tudi kot operater in povezan s šifro zaposlenega

V registraciji časa se vpiše organizacijsko strukturo

V tabeli ki se odpre po kliku na gumb

Se v vrhnji del tabele vpisuje vodje ( puščica 1), v spodnji del tabele pa zaposlene (puščica2), ki pripadajo določenemu vodji, ki je označen v zgornji tabeli.

Vodje morajo imeti v varnostnem sistemu  dostop do registracije časa:

 V administracijskem delu varnostnega sistema do funkcionalnosti

V varnostnem sistemu iCentra pa dostop do programov

V tem prispevku