Priloge izdanim računom

V navodilu je opisan postopek dodajanja ene ali več prilog k izdanemu računu, pošiljanje le-teh po elektronski poti in dodajanje priloge k že izstavljenemu računu.

Dodajanje ene priloge

Dodajanje ene priloge na račun opravimo preko gumba Pripni dokument na pasici Priponka (o.).

 

Odpre se nam okno Raziskovalca dokumentov, kjer prilogo dodamo na enega izmed spodnjih treh načinov:

  • Desni miškin klik v okno (kjer je zapisano: Ni podatkov) --> Novo --> Dokument.

  • Kopirate želeno datoteko in jo preko desnega klika prilepite v okno.
  • Uporabite funkcijo “potegni in spusti (drag and drop)”.

Poleg obstoječih dokumentov lahko v Raziskovalec dokumentov dodajamo tudi nove, in sicer preko gumba Skeniraj.

Ko je dokument dodan se vam odpre naslednje okno. V polju Dokument se prepiše ime datoteke, ki jo lahko po želji preimenujete. Obvezno je potrebno vnesti Vrsto dokumenta. Pri osnovnem eRegistratorju je to S (Stranke), pri naprednem pa tista, ki ste jo definirali za te namene. Zaključite s klikom na gumb Potrdi.

Priloga je dodana v Raziskovalec dokumentov. Nadaljujemo s klikom na gumb Izberi.

Priloga je dodana na račun.

Dodajanje več prilog

V kolikor imamo več prilog, ki jih želimo dodati na račun, moramo najprej dodati fascikel. To storimo preko gumba Dodaj na pasici Fascikel.

Odpre se nam okno Fascikla, kjer je potrebno vpisati ustrezno Vrsto fascikla in Naziv fascikla. Vrsto fascikla je potrebno predhodno nastaviti. Zaključimo s klikom na gumb Potrdi.

Fascikel je dodan na račun.

Priloge dodajamo v fascikel preko gumba Dokumenti, in sicer po enakem postopku kot je opisano v poglavju Dodajanje ene priloge.

Pošiljanje prilog po elektronski poti

Pri pošiljanju izdanih e-računov s prilogami po elektronski poti je ključnega pomena, da sta aktivirani polji Tiskaj / Dodaj Priponka (o.) in Dodaj vse dokumente iz fascikla.

V kolikor bi želeli preveriti ali so priloge dodane k izdanemu e-računu, to lahko storite v naslednjem koraku Izstavitve. Postavite se na želen račun in preko desnega miškinega klika izberete Prikaži e-račun.

V raziskovalcu se prikažejo vse datoteke, ki so del e-računa, vključno s prilogami.


Dodajanje priloge k že izstavljenemu računu

Prilogo lahko dodamo tudi na že izstavljen račun. Pogoj za to je da imamo aktivirano funkcionalnost Dopolnitev dokumenta (preko varnostnega sistema).

Z desnim miškinim klikom na izbranem računu izberemo polje Dopolnitev dokumenta.

Preko Dopolnitve dokumenta lahko popravljamo vsa polja, ki so označena z rdečo zvezdico. Spodaj razvidno, da med drugim tudi polja vezana na dodajanje prilog.

V tem prispevku