Uvoz podatkov o strankah

Na vrhu okna je tudi gumb  - Uvoz podatkov. S klikom na ta gumb se odpre podmeni z izbirami:

V tem prispevku