Preknjiževanje terjatev v izvršbi

Preknjiževanje je možno le pri Stopenjskem opominjanju, za stopnjo, ki je označena z Opomin pred tožbo.

Tožene terjatve lahko preknjižimo tako, da v preglednici opominov kliknemo na ikono za Izvoz in izberemo Preknjiževanje terjatev v izvršbi. Pri preknjiževanju toženih  terjatev je pomembno, da imamo v nastavitvah opominjanja na zavihku Konti za opominjanje pravilno vpisane konte. Ob kliku na ikono za izvoz se nam odpre nastavitveno okno za preknjiževanje.

  • Leto – ponudi se leto iz preglednice opominov.
  • Datum opomina od .. do  – vpišemo obdobje, za katerega želimo preknjižiti terjatve v izvršbi.
  • Datum izstavitve od .. do  – vpišemo obdobje, za katerega želimo preknjižiti terjatve v izvršbi.

Nastavitev knjiženja:

  • Datum preknjižbe – vpišemo datum, na katerega bodo preknjižene tožene terjatve.
  • Temeljnica – izberemo temeljnico.
  • Dogodek – izberemo dogodek (dogodek naj bo odprt z Vrsto vknjižbe O – račun in plačilo).

S klikom na gumb Potrdi, se temeljnica preknjiženih toženih terjatev pripravi v posrednem knjiženju. Vknjižbe pregledamo ter poknjižimo naprej.

V tem prispevku