Status plačila (semafor) na predračunih

Navodila so namenjena uporabnikom, ki se v svojem poslovanju poslužujejo predplačil (avansov) na osnovi predračuna. V tem primeru je možno spremljati status plačila na preglednici predračunov in šele po plačanem avansu prenesti predračun v naročilo kupca/odpremo/delovni nalog.


Status plačila se spremlja preko stolpcev »Status plačila« in »Plačan znesek« na preglednici predračunov.


Graphical user interface, application

Description automatically generated


Zapadlost predračuna se računa glede na polje »Zapade« v glavi predračuna.


Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated


Povezovanje avansnega plačila preko bančnega nakazila


Proces povezovanja preko bančnega nakazila se izvaja preko modula DK – dvostavno knjigovodstvo. Po uvozu bančnega izpisa je možno postavko povezati na predračun preko gumba »Poveži predračun«.


Graphical user interface, application

Description automatically generated


Odpre se nam preglednica z predračuni za izbrano stranko, kjer lahko povežemo predračun s postavko.


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


Po zaključku knjiženja bančnega izpiska, se odprte postavke prenesejo v posredno knjiženje. Šele po prenosu postavk iz posrednega knjiženja v glavno knjigo se plačilo odraža na predračunu.


V kolikor preglednica ne prikaže predračuna je potrebno preveriti:

 • Ali je stranka kupca na predračunu in gotovinskem računu enaka?
 • Ali predračun ni zaključen (rdeč)? V kolikor je predračun prenesen v naročilo kupca se samodejno zaklene in ga ni več možno povezati z bančnim nakazilom.

  • Povezovanje avansnega plačila preko gotovinskega računa


   V kolikor kupec plača avans preko gotovisnkega računa, je možno račun povezati s predračunom. Pogoj za delovanje mehanizma je, da je račun označen z kljukico »Gotovinska prodaja«


   Graphical user interface, application

Description automatically generated


   Na zavihku veze nato lahko preko desnega miškinega dodamo vezo na predračun.


   Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


   V preglednici se prikažejo vsi izstavljeni preračuni, ki imajo isto stranko in analitike kot gotovinski račun.


   Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


   V kolikor preglednica ne prikaže predračuna je potrebno preveriti:

  • Ali je stranka kupca na predračunu in gotovinskem računu enaka?
  • Ali je predračun v stanju »izstavljen« (modre barve)?
  • Ali so analitike (knjižna skupina, SM, SN, prodajni referent) v glavah dokumentov enake?

   • Pregled plačila na predračunu


    Status plačila se na preglednici predračunov ne posodablja samodejno. Za ročno zaganjanje posodobitve plačil na predračunih je v varnostnem sistemu najprej potrebno locirati varnostni ključ »Posodobitev statusa plačil« in ga prenesti na željenega operaterja.    Posodobitev se vrši preko ikone »uvoz podatov«.


    Graphical user interface, application

Description automatically generated


    Po posodobitvi je ažurirano stanje semaforja in plačan znesek.


    Graphical user interface, application

Description automatically generated


    Za dodatke podrobnosti o plačilu lahko preko desnega miškinega klika na predračunu izberemo opcijo »Podrobnosti plačil«


    Graphical user interface, text, application

Description automatically generated


    Odpre se nam dodatno okno s prikazom vseh povezanih plačil.


    Graphical user interface, application

Description automatically generated


    V tem prispevku