Izstavitev računa – vse na tisk v OST

V primeru, da želimo vsem otrokom izstaviti račun v tiskani obliki, ne glede na nastavljen način izstavitve v šifrantu otrok se to uredi na naslednji način:

v tisk/osnutki izberemo kljukico Tisk na tiskalnik ter kljukico Izstavitev računa – vse tisk


V tem primeru se ne bojo izstavljali E-računi v e-banko in E-račun v ePoštarja pri otrocih, ki imajo tako nastavljeno ampak se bo za vse otroke natisnil račun v tiskani obliki.

V tem prispevku