Dodajanje novih skupin popustov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikli – skupina popustov, kamor vpišemo podatke o popustu vezanem na določen artikel.

Šifra – vpišemo šifro za vneseni podatek o grči popustov.

Naziv – vpišemo naziv nove gruče popustov.

Opomba – vpišemo opombo o skupini popusta.

V tem prispevku