Sporočanje statističnih podatkov o evidenčnih naročilih

Do zadnjega dne v mesecu februarju je potrebno sporočanje podatkov o oddanih evidenčnih naročilih ter objava seznama za naročila nad 10.000€.

Podatke za statistično poročanje dobimo v Knjigi prejetih računov na zavihku Javna naročila.Izberemo leto, za katero želimo poročati.Z dodatnimi filtri se omejimo tako, da dobimo samo podatke, ki jih moramo poročati.
Primer: samo izbrane (odobrene) naročilnice evidenčni postopek za storitve:

Obvezno moramo dati kljukico Vsi zapisi, sicer prikazuje samo 50 zapisov.
Spodaj levo vidimo število naročilnic za npr. storitve, pod kolono Ocenjena vrednost pa vidimo skupni znesek izbranih naročilnic.

S klikom na Ocenjeno vrednost si razvrstimo na vrh naročilnice z najvišjo ocenjeno vrednostjo, tako da dobimo vse naročilnice z ocenjeno vrednostjo nad 10.000 EUR, katere moramo še posebej poročati.

V tem prispevku