Uporaba vnosa serij – množično

Prikaz uporabe vnosa serije - množično na prejemu v modulu TDR in prevzemanju od dobaviteljev v NDK

Za namen množičnega vnosa serij artiklov (npr.: konfekcija, računalniška oprema...) s serijami, je v TDR – prejemi in NDK – prevzemanje od dobaviteljev narejen pripomoček serije – množično. S tem pripomočkom si olajšamo delo, saj ob enkratnem vnosu šifre artikla in njegove kalkulacije prejmemo vse serije tega artikla in ni potrebe po vsakokratnem vnosu artikla in serije.

Predpogoj, da ta pripomoček deluje pravilno je, da mora biti na artiklu, katerega želimo prejemati s serijo-množično, v šifrantu artiklov na jezičku »Zaloge« označeno: Zaloge po serijah: DaPrikaz vnosa prejema serije - množično

Vnos prejema serije-množično se nahaja v modulu TDR (trgovina na drobno) pod
Knjiženje  prejem ali v NDK – prevzemanje od dobaviteljev. Na začetni tabeli izberemo, kot za navaden prejem, gumb »Vnesi«Nato vstopimo v vnosno polje »splošno« prejema artikla. Vnesemo podatke: Datuma prejema, stranke (dobavitelja) in po možnosti številko dobavnice oz. dokumenta prejema.Nadaljujemo na zavihku »vrstice« prejema. Na spodnjem delu okna se nahaja gumb Serije – množično, ki je namenjen množičnemu vnosu serij artikla.Ko ta gumb kliknemo, se nam odpre okno množičnega vnosa serij. Okno je razdeljeno na dva dela. V zgornji del vnašamo podatke o artiklu in cenah (popusti, odvisni stroški)spodnji del pa vnašamo serije in količino prejema.Množičen vnos serij ročno

Serije in količine lahko vnašamo ročno (spodnja tabela je prilagojena ročnemu vnosu serije in količine). V vnosnem polju se lahko premikamo kot pri ostalih vnosnih tabelah (gor, dol, levo, desno)Množičen vnos serij preko gumba – Predloži niz serij

Če pa si serije sledijo v nekem vrstnem redu, pa lahko uporabimo pripomoček »Predloži niz serij«

Odpre se nam okno za določanje ranga prejetih serij. Prefiks polje je namenjeno določanju enotnemu začetku šifer serij. Polje Od – do pa rangu serij. Serije si sledijo naraščajoče, povečane za 1.Tabela se nam potem izpolni takole. To obliko uporabljamo npr. ko je vsak kos artikla svoja serija (na primer računalniške komponente). Količino sistem pusti popravljati.

Množični Vnos serij – z naprej pripravljenimi predlogi

Pri predlaganju šifer serij si lahko pri množičnem nosu serij pomagamo tudi z vnaprej pripravljenimi skupinami predlogov serij. Zelo uporabno je to pri konfekcijskih artiklih, kjer si lahko uredimo skupino predloga po velikostnih številkah.

Za vnos novega predloga se postavimo v oknu »Predloži niz serij« na polje »Skupina«,kjer s klikom nav oknu, ki se nam odpre, vnesemo novo skupino predloga.V našem primeru so to dolge zimske majice. Kot skupino predloga odpremo šifro: majice z nazivom: zimske majice. Oba polja sta obvezna za vnos.S klikom na »Potrdi« se nam predlog shrani.Znotraj tega predloga potem vpišemo še Predloge serij (v našem primeru velikostne razrede). Na gumbvnašamo predloge serij (v našem primeru velikostne razrede) skupine predloga majice.Izberemo skupino (v našem primeru majice), izpolnimo Šifro (velikost majic v našem primeru) in naziv serije (v našem primeru - majhna velikost). Lahko po želji dodamo tudi opombo predlogu serije. Na gumb »potrdi« se nam predlog serije shrani.Na enak način dodamo še vse potrebne predloge serije v tabelo.S tem ima skupina predloga dodane predloge serij (v našem primeru smo dodali velikostne, lahko pa po vaših potrebah oblikujete vam najprimernejše).

Da bi prevzeli artikle s funkcijo »predloži niz serij« z uporabo skupine predloga in njemu podrejenimi predlogi serij, moramo v začetnem oknu (predloži niz serij) vpisati Skupino predloga (v našem primeru »majice«, ki smo ga prej dodali) oz. še prefiks (z njim določimo začetek šifer serije), če je potrebno (ni obvezen podatek).Na gumb »Potrdi« se nam v vnosno tabelo serij izpolnijo podatki: 

Količine lahko spremenimo na želene z dobavnice.Na zgornjem delu okna se nam glede na vnesene količine v seriji sešteva Skupna količina.Ko smo zaključili z vnosom serij, enako kot pri klasičnem prejemom oz. predprejemom, kliknemo na gumb »knjiži«Nato lahko po potrebi na preglednici tega prevzema spremenimo oz. popravimo podatke v kolonah, ki so označene z. V koloni »serija« vidimo serije, ki smo jih vpisali z pomočjo »predloga serij«.

 

TDR - prejem na gumbu »Potrdi« potrdimo in ga v preglednici prejemov prekoknjižimo na zalogo. 

NDK – prevzemanje od dobaviteljev na gumbu »Potrdi« potrdimo in ga preko gumbaknjižimo na zalogo.

V tem prispevku