Prijava učencev/dijakov na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto

V meniju Evidentiranje obrokov - Prijava na šolsko prehrano lahko natisnemo prijavnice, ki jih damo otrokom, da se lahko prijavijo na obroke za naslednje šolsko leto.

V primeru, da prijavnice tiskamo že v tem šolskem letu moramo najprej začasno spremeniti šolsko leto v nastavitvah programa. To storimo na zavihku povezave , kjer vpišemo začetek šolanja 1.9.2023 in konec šolanja 31.8.2024.


Začetek in konec šolanja moramo po končanem tiskanju prijavnic na prehrano obvezno vrniti na pravo šolsko leto, sicer učenci ne bodo imeli upoštevanih subvencij, ko bomo delali obračun.

Prijavnice izpišemo na Evidentiranje obrokov - Prijava na šolsko prehrano.


Izberemo skupino, za katero želimo natisniti prijavnice na šolsko prehrano ter v polje »Skupina na prijavi« vpišemo skupino v kateri bodo naslednje šolsko leto otroci.Izberemo izpis za osnovno ali srednjo šolo ter s predogledom preverimo izpis.Izpiše se nam prijavnica, kjer je vpisano šolsko leto iz nastavitev ter skupina, ki je vpisana v skupina na prijavi.

Podatki o vlagatelju se izpišejo, v primeru, ko je v šifrantu otrok nastavljen plačnik mati, oče ali skrbnik.


V tem prispevku